utsikt över staden WienWien i Österrike har en bostadsmodell som gör det både lättare och billigare att få tag i hyreslägenheter. Foto: Mariia Golovianko/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Skulle Sverige vinna på att ta efter den bostadsmodell som används i Wien? Det är en fråga som diskuteras just nu, enligt Hem & hyra. Enligt debattörerna finns det mycket hos modellen att inspireras av, men det finns också en risk att satsningen inte riktas till dem som mest behöver det.

Wien, huvudstaden i Österrike, har en bostadsmodell som är vida omtalad i andra länder. Hyresrätter är den dominerande bostadsformen, och de har låga hyror och kräver inte lika lång kötid som många andra städer. Dessutom finns mindre segregering och färre problemområden, eftersom olika sociala grupper finns representerade i alla stadsdelar, skriver Hem & hyra.

I Sverige har den så kallade Wienmodellen på sistone tagits upp i debatter om hur vi löser bostadsbristen för ekonomiskt svaga grupper. Men det råder delade meningar om det är en bra lösning på problemet.

Värt att inspireras av Wiens bostadsbygge

Lisa Pelling, utredningschef på tankesmedjan Arena Idé, tycker att modellen är värd att inspireras av. Inte minst deras investeringar i bostadsbygge är något som Sverige skulle behöva ta efter, menar hon.

– Det är också intressant hur de har odlat sin byggsektor med särskilda subventioner till kooperativ och företag som återinvesterar sin vinst i mer bostadsbyggande.

Sådana subventioner kräver dock från EU:s håll att bostäderna ska riktas till dem som är i stort behov av billiga bostäder. I dag är den svenska allmännyttan öppet för alla, men ett sådant system skulle kräva ett inkomsttak. Just detta är Lisa Pelling tveksam till, men hon påpekar att det är värt att överväga om subventioner är något som Sverige vill satsa på.

Däremot tror hon inte att en statlig hyresreglering skulle fungera i Sverige. Då är det bättre att stärka hyresgäströrelsen genom att parterna själva förhandlar hyran, enligt Lisa Pelling.

Dyr modell som inte fångar det största behovet

Ett problem med Wienmodellen är att den inte nödvändigtvis fångar upp bostadsmarknadens svagaste grupper. Det kan handla om flyktingar och andra nyanlända, människor som suttit i fängelse och andra som Sverige i dag hanterar med sociala kontrakt.

– Dem tappar man bort och problemen med hemlöshet är inte mindre där än på andra håll, menar Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

Han menar också att systemet är dyrt, och att offentliga medel hellre ska riktas till dem som behöver det mest än till medelklassen.

Dock tycker även Martin Lindvall att vi bör ta inspiration från hur andra bostadsmodeller fungerar. Att blanda sociala kontrakt och andra boenden över alla stadsområden och att testa olika byggstilar är något som Sverige skulle behöva ta efter, menar han.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]