Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Under 2017 minskade antal vräkningar i landet. En förklaring till detta tros vara att det lokala samarbetet har blivit bättre. Men det har även blivit svårare för människor med svag ekonomi att få en bostad de kan vräkas från.

Allt färre familjer vräks från sina hem

Antal hyresgäster som tvingas lämna sin bostad minskar. Det visar statistik från Kronofogden. Under förra året fick myndigheten in 5 376 ansökningar om att genomföra en vräkning, det är en minskning med 7 procent från året dessförinnan. Även antalet vräkningar som genomfördes har minskat. 2017 genomfördes 1 938 vräkningar, 2016 var den siffran 1 973.
Andelen ansökningar om att få ett beslut om en hyresgäst ska vräkas, så kallade betalningsföreläggande minskade också det. Från 22 397 till 21 248.

Lokal samverkan är en anledning till att vräkningarna minskar

Kim Jonsson som arbetar på Kronofogdens förebyggande verksamhet tror minskandet av vräkningar beror på flera saker. Myndigheten har bland annat fått till en bättre lokal samverkan där hyresvärden och socialtjänsten kan fånga upp problemen i tid. Men allt fler lyckas även komma överens utan att Kronofogden behöver blanda sig i.
Minskningen beror även på att det har blivit svårare för ekonomiskt svaga familjer att få en bostad de kan vräkas från.

Flest ansökningar om betalningsföreläggande i Dalarna

I förhållande till antalet hyresrätter i landet fick knappt tolv hyresgäster per tusen hyresrätter en ansökan om betalningsföreläggande gällande vräkning emot sig förra året. Högst siffra i landet uppvisades i Dalarnas län där drygt 19 av 1000 fick en betalningsföreläggande emot sig. Motsvarande siffra i Hallands län var knappt 8 av 1000, vilket är lägst i Sverige.

Nollvision för vräkningar av barnfamiljer

I Sverige har det sedan2008 funnits en nollvision mot att vräka barnfamiljer. Kronofogden för därför statistik över hur många barn som drabbas. 392 barn fick uppleva att en eller båda föräldrarna blev av med sitt hem under förra året, vilket är en ökning med fem barn sedan 2016. Däremot minskade antalet barn som har sin permanenta bostad hos den vräkta föräldern från 273 till 262.
Sedan nollvisionen infördes har andelen barn som berörts av en vräkning halverats.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]