finansinspektionens kontor i StockholmFinansinspektionen vill att svenska hushåll ska kunna använda sina ekonomiska marginaler i stället för att behöva betala av bolånet under coronakrisen. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Bolån

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Finansinspektionen tillåter nu banker att slopa amorteringsplikten för sina bolånetagare. För dig som bolånetagare kan detta spara dig tusentals kronor i en tid av osäker ekonomi, skriver SvD Näringsliv.

Du som har bolån kan nu bli beviljad undantag från amorteringsplikten. Finansinspektionen har nämligen beslutat att banker får slopa amorteringskravet för sina låntagare. För hushållen kan det här frigöra flera tusen kronor som kan användas till annat i stället för att betala tillbaka på bolånet.
Reglerna väntas gälla från den 14 april fram till i juni 2021, både för befintliga och nya bolån.

Bankerna avgör om du får slippa amortera

Det är upp till bankerna själva att besluta om du kan bli undantagen från amorteringsplikten eller inte. Det är din betalningsförmåga som är avgörande för om du kan få undantaget eller inte.
Även i vanliga fall finns ett antal skäl som bankerna kan göra undantag för, till exempel för sjukdom och arbetslöshet.

Ger ekonomisk handlingsfrihet i en orolig tid

Det är osäkerheten kring coronavirusets påverkan på hushållens ekonomi som är orsak till det slopade kravet på amortering. Finansinspektionens förhoppning är att insatsen ska lätta på den här oron.
– Amorteringskravet ökar svenska bolånetagares förmåga att klara svåra tider. När vi nu är inne i ett mycket svårt ekonomiskt läge är det rimligt att hushållen får handlingsfrihet att använda de marginalerna, säger Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen.

Svenska hushåll har generellt sett goda marginaler

Enligt Finansinspektionens senaste bolånerapport har svenskarna generellt sett goda marginaler för att klara svåra ekonomiska tider. Det som framför allt kan påverka betalningsförmågan negativt är om man förlorar sitt jobb.
Rapporten visar att 39 procent av ensamhushållen av Sverige inte har någon inkomstförsäkring för en månads underskott. Skuldkvoten hos svenska hushåll är fortsatt hög, och 82 procent av de totala skulderna utgörs av bolån.
Finansinspektionen menar också i rapporten att amorteringskravet och andra åtgärder som införts har ökat motståndskraften hos svenska hushåll. På grund av detta kan bolån väntas leda till stora kreditförluster för bankerna.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]