Bostadspolitik

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Hur man ska lösa bostadsbristen kan bli en av årets hetare frågor inför hösten val. Många unga vuxna oroar sig över bostadsbristen och priset på bostäder som gör det svårt att flytta hemifrån.

Bostadsfrågan viktig bland unga

Att kunna flytta hemifrån som ung utan att det ska kosta skjortan är sådant som engagerar unga väljer inför höstens val. Fyra förstagsångsväljare i Stockholm berättar till tidningen Mitti att bostadsbristen måste lösas så att unga kan flytta hemifrån. De anser att priserna för bostäder idag är alldeles för höga för att man som ung ska ha råd att bo ensam. De hoppas även att det ska börja byggas mer till priser som fler har råd med.

Allt fler unga vuxna bor hemma hos föräldrarna

Idag bor drygt 266 000 unga vuxna fortfarande hemma hos föräldrarna, det är 24 procent av alla Sveriges unga vuxna. 1997 var den siffran 15 procent. Av alla unga vuxna som bor hemma vill 80 procent flytta, vilket motsvarar 213 000 personer, enligt Hyresgästföreningens rapport ”Unga vuxnas boende”.
För många förstagångsväljare kommer därför bostadsfrågan vara den allra viktigaste. Det blir allt svårare för unga att få en bostad och de som trots allt lyckas flytta hemifrån har relativt hög ekonomisk utsatthet jämfört med andra grupper. Nästan 70 procent av alla inneboende saknar exempelvis kontrakt och drygt 40 procent av alla mellan 20-27 år har inkomster under Konsumentverkets basnivå.

Kunskap går förlorad när unga inte kan flytta

Att så många unga vuxna har svårt att hitta bostad hämmar inte bara individen, utan även samhället i stort. De som inte har någonstans att flytta väntar ofta med att starta familj samt att de drar sig för att flytta för jobb och utbildning. Det leder till att många ungas kunskaper och talanger går förlorade. Det är kunskap som det svenska samhället annars skulle kunna dra nytta utav.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]