swedbanks kontorshusMånga struntar i att läsa bostadsrättsföreningens årsredovisning. Foto: astudio/Shutterstock.com

Privatekonomi

Uppdaterad: 16 maj, 2022

En undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank visar att nästan en tredjedel av bostadsrättsköpare inte läser årsredovisningen innan sitt köp.

Det är många som inte förstår vad som står i en årsredovisning. Hela elva procent som läst en årsredovisning säger att de inte förstår vad det står. Nio procent väljer att inte ens läsa den just på grund av svårigheter att förstå vad det står. De som har läst årsredovisning säger att det som stod i den inte påverkade deras köpbeslut.
Om man inte har kollat på föreningens ekonomi är det svårt att göra en bedömning om vad som är rimligt att betala för bostaden. Dessutom finns det risk att kostnaderna drar iväg.

Ekonomin i en bostadsrättsförening påverkar bostadsrättsinnehavaren

Enligt Swedbank och sparbankernas privatekonom Arturo Arques går man miste om mycket viktig information rörande föreningens lån, sparande och framtida renoveringar om man inte läser årsredovisningen och sätter sig in i bostadsrättsföreningens ekonomi.
I och med att man är bostadsrättsinnehavare är man också medlem i bostadsrättsföreningen som också äger fastigheten. Eftersom föreningens ekonomi påverkar avgifterna som bostadsrättsinnehavaren betalar till föreningen är det bra om man har insikt i föreningens ekonomi vilket man får genom att läsa årsredovisningen.
Om föreningen saknar sparande och inte har avsatt några pengar till underhåll av fastigheten kommer man att behöva höja hyran den dagen det är dags att byta tak, stammar eller andra omfattande renoveringar. Även föreningens lån kan påverka månadskostnaden om till exempel räntorna skulle stiga.

En checklista kan hjälpa dig få koll på föreningens ekonomi

Swedbank har tagit fram en checklista som kan användas i dialog med mäklare och styrelsen i bostadsrättsföreningen då det kan vara svårt att veta vad man ska titta efter i årsredovisningen. Arturo Arques tycker att man ska be bostadsrättsföreningen om en ekonomideklaration också.

Tips! På vår sida om bostadsrättsföreningar kan du läsa mer om hur du granskar föreningens ekonomi.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]