Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Boverket beräknar att behovet av nya bostäder kommer att öka med 67 300 per år de kommande 7 åren.1,2 Det är en höjning med 6% jämfört med prognosen från 2022.
– Det mest oroväckande är inte att byggbehovet nu skrivits upp med sex procent, utan det är att det redan allvarliga läget med ett stort historiskt bostadsunderskott nu riskerar att försämras när bostadsbyggandet stagnerat samtidigt som befolkningen fortsätter att öka, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Endast 20 000 bostäder beräknas påbörjas under 2024 vilket är långt under behovet. Hushållen ökar i antal långt mer än vad SCB har förutspått. En inbromsning av byggandet av bostäder gör att människor som redan har svårt att få bostäder idag kommer att få det ännu svårare.

Prisfall men ingen lättnad

En grupp som behöver ta sig in på bostadsmarknaden är unga vuxna. I Folkbladets ledare skrev Stina Pettersson i augusti:
– Lösningarna som presenteras riskerar att göra bostadsmarknaden het igen, fast på helt fel sätt. De skulle stänga ute unga vuxna och familjer.3  
Mäklarförbundets André Nilsson skrev på DN debatt:
– Det ser becksvart ut för unga vuxna som vill flytta till en större bostad.
Augusti månads debatt baserades på Mäklarförbundets rapport ”Prisfall och köpkraft på bostadsmarknaden”.

Prisfallet på bostadsmarknaden har inte gjort det lättare för människor att köpa bostad eftersom boendekostnaderna och levnadskostnaderna har rakat i höjden. Färre kan flytta när kostnaderna för boende blir höga.

Finns lösning?

Fastighetsmäklarna vill ha en bostadsmarknad som rör på sig och presenterar lösningar som kan bli en injektion i bostadsmarknaden – men på ett felaktigt vis, enligt Folkbladets ledare. Mäklarförbundet är positiva till startlån för förstagångsköpare, men man ska komma ihåg att detta är ett lån och man vet inte riktigt vad resultatet av detta blir.

Källhänvisning

1)https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/politik/ministerbeskedet-ny-hyrkopsmodell-for-bostader/
2)https://www.fastighetsnytt.se/fastighetsmarknad/bostader/boverket-hojer-bostadsmalet/
3)https://www.folkbladet.nu/2023-08-17/forstagangskopare-ar-maklarnas-lockbete-88956


Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]