En bild på två lägenhetshusDanske Bank tror på fallande bopriser. Foto: Marie Linner / Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Bostadsmarknaden är mycket osäker och priserna har fallit i drygt ett års tid. Danske Bank tror på ytterligare boprisfall under året med upp till 10 procent. Dessutom tror banken att det kommer leda till ännu färre byggstarter.

Efter en kraftig uppgång började bostadspriserna vända nedåt för drygt ett år sedan. Danske Bank tror att priserna kommer fortsätta sjunka med ytterligare 5-10 procent under året innan priserna kan vända uppåt igen. Det skriver banken i sin rapport Nordic Outlook.

Låga reallöneökningar och lägre kärninflation tror banken bidrar till de fallande priserna.

Danske Bank tror även att prissänkningarna kommer påverka andrahandsmarknaden.

Fallande priser leder till minskade bostadsinvesteringar

Boprisfallet tror Danske Bank kommer leda till att antalet nya byggstarter kommer minska ytterligare. Banken förväntar sig att bostadsinvesteringarna kommer minska med cirka 30-40 den kommande tvåårsperioden.

Banken tror inte heller att de byggstarter som påbörjats men inte färdigställts kommer kunna säljas till nuvarande priser.

I rapporten är Danske Bank negativa till det höga kvadratmeterpriset på nyproduktioner i Stockholms innerstad. Priser på mellan 80 000 – 90 000 kronor per kvadratmeter är för högt för de allra flesta hushåll och priserna måste sänkas för att bostäderna ska säljas. 

Det behöver byggas fler bostäder

Det minskande byggandet skapar oro hos många svenskar. Enligt Boverket behöver det byggas över 90 000 bostäder årligen fram till 2020. Så många kommer dock inte färdigställas, istället räknar man med att det påbörjas omkring 56 000 nya bostäder i år.

Ett stort problem på bostadsmarknaden är att det byggs för många dyra bostäder. Utbudet av dyra bostäder är större en efterfrågan och skapar ett överskott av bostäder inom det segmentet. Däremot finns det ett kraftigt underskott av billigare bostäder.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]