Bostadspolitik

-Det verkar nu som att regeringen har kommit till insikt om den pågående krisen på bostadsmarknaden och dess samhälleliga konsekvenser, skriver Bopol AB:s VD och tillika samhällspolitisk chef för Heimstaden, Kent Persson, på bostadspolitik.se.

Regeringen har börjat agera för att lösa bostadskrisen på kort och lång sikt. Persson menar att finansministern och statsministern behöver ta ett ansvar för att reformer tas fram. Krisen riskerar annars att fördjupas om byggkrisen förvärras.

Kraschar nyproduktion av hyresrätter?

Om byggnationer av nya hyreslägenheter minskar påverkas den svenska tillväxten negativt.
-Nyproduktion av hyresrätterna går mot krasch, menar Persson, om den svenska bostadsmarknaden ska fungera måste hyresrättsmarknaden fungera.
Den 13 juni har bostadsminister Andreas Carlson bjudit in byggbranschen till samtal för att lösa krisen och få upp tempo i arbetet med reformer.

Hyran ska följa utbud och efterfrågan

-Införande av fri hyressättning för nyproduktionen av hyresrätter. Det skulle lägga grunden för att hyressättning blir rätt från början och att hyresnivån kan justeras när det byts hyresgäster. Det innebär att hyran kommer följa utbud och efterfrågan, säger Persson
Man inför samtidigt ett index för årliga hyresjusteringar så att en bättre förutsägbarhet skapas i prissättningen av hyrorna. Bostäder behöver också tas fram till grupperna som är mer utsatta i samhället.

Hyresrättsbeståndet påverkar hela samhället

Tillgängliga hyreslägenheter är viktigt för rörlighet när människor vill studera på annan ort, provjobba på annan ort eller flytta. Vikten av bostadspolitiska reformer är betydande av många skäl, avslutar Kent Persson.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]