Bolåneräntor nyhet

Bolån

Uppdaterad: 23 maj, 2024

En viktig privatekonomisk faktor för den som äger en bostad och har bolån är hur ränteutvecklingen kommer att se ut. Riksbanken har flaggat för att de höga räntorna kommer att ligga kvar fram till 2026 – enligt Hemnet tror sajtens besökare på sänkningar betydligt tidigare.

Hemnets presstalesman Staffan Tell skriver följande i sin krönika:
”I en aktuell undersökning som vi genomfört med våra besökare på Hemnet svarar 25 procent att de tror att Riksbanken kommer att börja sänka räntan redan nästa år. 11 procent tror till och med att sänkningarna kommer redan i år. En tolkning skulle kunna vara att den bostadsintresserade allmänheten är mer positivt inställda till Sveriges förmåga att få ned inflationen och därigenom sänka räntorna.”

🔗 Se nuvarande bolåneräntor

Riksbanken har en tuff uppgift

Det är svårt att sia i framtiden och Riksbanken har en svår uppgift. Om Riksbanken skulle annonsera en planerad räntesänkning tidigare än väntat skulle det mest troligt trycka ner marknadsräntorna och motverka Riksbankens agenda. Därför kan man misstänka att Riksbanken retorik är lite överdrivet stram i förhållande till vad man egentligen tror.

Ett nytt räntebesked kommer den 26 april och följs sannolikt av ytterligare tre möten under resten av 2023. Eftersom det är oroligt runt om i världen får man förmoda att det också kan komma nya justeringar av ränteprognosen under året.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]