Nathalie Brard, hyresmarknadschef på Fastighetsägarna, och Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, har olika syn på var hyresnivån skulle ha hamnat i stället. Foto: Lars Trangius/Fastighetsägarna och Kristian Pohl/Hyresgästföreningen

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Hyresförhandlingarna för 2020 är klara och resulterade i en genomsnittlig höjning på 1,9 procent. Men varken Hyresgästföreningen eller hyresvärdarnas representanter är helt nöjda med utfallet, utan hade velat se en lägre respektive högre nivå, skriver Hem & Hyra.

Den genomsnittliga hyreshöjningen för 2020 landade på 1,9 procent. Den som har en normalstor tvårumslägenhet får därmed betala cirka 100 kronor mer än tidigare.

Alldeles för högt, enligt Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har godkänt den klubbade hyresnivån, men förhandlingschef Erik Elmgren är inte nöjd. Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta har tagit fram nationella vägledningar, som anger att 2,5–3,5 procents höjning är en rimlig nivå

– Det är högt. Jag tycker att värdarna hade kunnat hålla igen lite på sina krav, säger Erik Elmgren

Hyresgästerna har inte tagit fram någon egen nationell vägledning, utan tycker att de lokala förutsättningarna ska avgöra hyran. Men nu överväger föreningen detta till nästa års förhandlingar.

Värdarna vill se en oberoende tredje part i förhandlingarna

Men inte heller Fastighetsägarna är nöjda med höjningen. De menar att Hyresgästföreningens krav på fungerande hissar och ventilation inte ska spela in i höjningen, eftersom det är myndigheters och inte Hyresgästföreningens ansvar att kontrollera detta. 

Hyresmarknadschefen på Fastighetsägarna, Nathalie Brard, vill se en lagändring som gör att parterna kan vända sig till ett oberoende medlingsorgan om de inte kommer överens i hyresförhandlingarna.

Sveriges Allmännytta verkar dock nöjdare med utfallet, även om de hade velat se en något större höjning. Det säger hyressättningsexperten Maria Österlind.

Hyreshöjningarna skiljer sig lokalt

De lokala förutsättningarna för hyreshöjningar tycks i år ha gett mer till bostadsbolag på stora orter, där bostadsbrist råder och trycket på lediga lägenheter är hårt. Tidigare har det varit mindre orter med låga hyresnivåer som får den största höjningen.

Störst blev dock hyreshöjningen i Finspång, Mönsterås och Ljusnarsberg med mellan 2,75 och 2,60 procents höjning. Den lägsta hyreshöjningen gjordes i Borås med bara 0,30 procents höjning.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]