kran och byggställning runt ett hyreshusKommuner med bostadsbrist kan ansöka om bidrag för åtgärder, bland annat för att bygga om hyreshus till exempelvis ett äldreboende. Foto: hanohiki/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Inga kommuner har hittills ansökt om det stadsbidrag som ska gå till svaga bostadsmarknader. Budgeten för stödet kommer därför att minskas under kommande år, men enligt Hem & hyra finns det andra troliga orsaker till det låga ansökningsantalet än att medlen inte behövs.

Från och med våren 2018 finns ett stadsbidrag som kommuner med svagare bostadsmarknad kan söka. Men hittills är det ingen kommun som har sökt bidraget. Den troliga orsaken är att byråkratiprocessen har alltför många steg och ekonomiska risker för att glesbygdskommuner med många invånare och bostadsbrist ska kunna söka stödet.

Kommunen måste bevilja stöd innan de får besked från Boverket

Stadsbidraget består i dagsläget av två delar. Den ena delen ges till allmänna ekonomiska intressen som inte kan tillgodoses på marknadens villkor. Det kan till exempel innebära att göra om ett tomt hyreshus till ett äldreboende.

I sådana fall ska kommunen först bevilja stöd till bostadsbolaget, och sedan ansöka om bidrag hos Boverket. Detta innebär att kommunen betalar ut pengarna innan de vet säkert vet att de kommer få hela beloppet beviljat. Detta ställer större krav på kommunerna själva för att uttyda regelverken – även små kommuner som har mindre ekonomi att röra sig med.

EU-kommissionen måste godkänna stöd till omställning

Del nummer två innebär omställningsstöd för kommunala bostadsföretag, vilket ofta handlar om att hyreshus ska rivas eller byggas om. I dessa fall krävs ett godkännande från EU-kommissionen. 

Även det här kan vara en orsak till att glesbygdskommuner inte söker några bidrag. Just nu finns ett förslag om att förordningen ska bli enklare, men något beslut finns inte ännu. Lisa Borgström Åkesson, som är fastighetsekonom på Boverket och ansvarig för dessa stöd, tror att kommunerna väntar tills de inte längre behöver gå via EU-kommissionen för att beviljas stöd.

Finns trots allt ett behov av stödet

Att intresset har varit svalt verkar avspeglas i utrymmet för bidragen i regeringens budget. Utrymmet kommer nämligen att minska kraftigt under åren 2020 till 2022. Men Lisa Borgström Åkesson menar att det visst finns ett behov av dessa bidrag, även om ingen närmare undersökning har gjorts på just detta stöd.

– Det räcker ju att följa det som rapporteras i medierna så framkommer det att kommunerna behöver statsbidrag, säger hon till Hem & hyra.

De flesta svenska kommuner har bostadsbrist, enligt en bostadsmarknadsenkät från Boverket. Trots detta anger 46 kommuner att de har balans mellan tillgång och efterfrågan på bostäder, och fyra anger att de har överskott på bostäder.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]