en inbrottstjuv dyrkar upp en dörr med kofotAntal anmälda inbrott har minskat både för lägenheter och villor, även om minskningen är lägre för lägenheter. Foto: sdecoret/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

De senaste fem åren är det allt färre inbrott som har anmälts. Minskningen gäller för såväl lägenheter som för villor, och snart är inbrottssiffrorna lika stora för båda boendeformerna. Dock finns en viss skillnad mellan kommuner, och på vissa håll i Sverige har anmälda inbrott i stället ökat, skriver Hem & hyra.

Antalet anmälningar för inbrott har minskat under en längre tid. På fem års tid har antalet gått ner med 34 procent. Störst är minskningen för villor och radhus, medan anmälningarna minskar mer för lägenheter, nämligen med 29 procent.

Enligt färsk statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes totalt 10 294 inbrott under de tre första kvartalen i år. Av dessa gällde 6 130 anmälningar inbrott i villor, medan siffran var 4 164 för inbrott i lägenheter.

Drabbade lägenheter är snart lika många som drabbade villor

Lägenhetsboende oroar sig mer för de flesta typer av brott, men just gällande inbrott är oron lägre där än hos husägare. Det har Boupplysningen tidigare rapporterat om.

Men enligt dessa siffror är minskningen av anmälda inbrott alltså minst just för lägenheter. Inbrottssiffrorna för lägenhet respektive villa är också jämnare än de någonsin har varit förut. Därmed kommer antalet snart vara lika stort för lägenheter som för villor, om utvecklingen fortsätter åt samma håll.

Finns en statistisk skillnad mellan kommuner

I några kommuner har dock antalet anmälda inbrott snarare ökat. Det finns några kommuner som sticker ut i den statistiken, när det gäller antalet anmälda inbrott per invånare. I Skinnskattebergs kommun har ökningen varit störst, följt av Åsele, Gullspång, Sollentuna och Heby kommuner.

Dock kan dessa siffror påverkas av att några av kommunerna är mycket små. Därmed kan utslaget bli större även om det rör sig om ett relativt litet antal inbrott som faktiskt har skett.

Ett sådant exempel är Åsele, där det bara har skett nio anmälda inbrott under året. Dock är det fortfarande en stor ökning som har skett sedan 2015, för tidigare år har det aldrig kommit in fler än två anmälningar av inbrott under samma tidsperiod.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]