Bostadsmarknaden

Regeringen beslöt den 22 juni att en utredare ska lämna förslag på hur regler för uthyrning av privatbostäder ska gå till. Rapporten ska redovisas i olika delar under 2024 och 2025. Anledningen till detta är att man söker möjligheter att bättre nyttja de bostäder som redan finns tillgängliga och att säkra ett fungerande presumtionshyressystem.

Vad ska regeringens utredare se över?

Bland annat ska utredaren göra en bedömning av hur lagen bör förändras eller utformas för att den ska bli lättare att tillämpa och mer förutsägbar. Ökade möjligheter till privatuthyrning och uthyrning av bostadsrätter ska också föreslås. Hyror inom nyproduktion ska också ses över.

Regeringen vill underlätta för privatuthyrning

Regeringen menar att detta bidrar till en väl fungerande bostadsmarknad som är betydande för landets ekonomi. Brist på bostäder kan hindra arbetssökande som vill etablera sig i en ny stad eller utgöra ett hinder för studenter. Privatuthyrning är ett viktigt komplement till den befintliga bostadsmarknaden – och det kan vara en fördel att bostäder eller delar av bostäder hyrs ut istället för att stå tomma. Detta kommer att ha stor betydelse speciellt i vissa av landets städer där det behövs bostäder snabbt.

Presumtionshyror

Presumtionshyror är de hyror som förhandlas fram mellan hyresvärdar och de lokala hyresgästorganisationerna vid nyproduktion av bostäder och som inte baseras på lägenhetens bruksvärde.

Hyr ut din bostad – tryggt & enkelt

Hyr ut din bostad – tryggt & enkelt
  • Samtrygg garanterar att du får din hyra
  • Du väljer hyresnivå & behåller hela hyran själv
  • Samtryggs påslag på 15% betalas av hyresgästen
  • Avtal, försäkringar & hjälp med det juridiska ingår
  • Kontrollerade hyresgäster
  • Öppna konto & lägg ut annons gratis utan förbindelse
Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]