Lägenhetsbyggnad

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Många uthyrare kräver väldigt dyra hyror av sina andrahandshyresgäster. Det har resulterat i att närmare 300 ockerhyror anmäldes under 2017 med förhoppning att få återbetalning av hyror. Det är fler än på många år.

Hundratals ockerhyror anmälda 2017

Att köpa sig en bostad eller få ett förstahandskontrakt är för många en avlägsen dröm. Istället är det andrahandsmarknaden som blir alternativet. Men för många har inte det blivit den lyckade lösningen på bostadsproblemet man hoppats på. Dyra hyror, eller rättare sagt för dyra hyror uppges vara problemet. Under 2017 fick landets åtta hyresnämnder 274 ansökningar om återbetalning av hyra, det rapporterar TV4 Nyheterna.
– Ju högre belopp det handlar om desto mer intresserad är man att kontrollera att allt är korrekt. Är det inte det så vill man ha pengarna tillbaka, säger Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg, till TV4 Nyheterna.

Möblerade lägenheter kan höja hyran med 10 procent

Många lägenheter är fullt möblerade vilket även det kan trissa upp priset. Ibland så pass mycket som fem till tio procent. Susanne Skogsberg förklarar även att det i princip ska vara samma hyra som man själv som förstahandshyresgäst betalar som ska gälla för andrahandshyresgästen.
Förra årets 274 anmälningar var den högsta siffran på flera år. Året dessförinnan gjordes 183 anmälningar och senast anmälningsantalet ens var i närheten av 2017 års siffror var 2013. Då fick hyresnämnderna ta emot 261 stycken.

Dyrare att hyra villor och bostadsrätter

Hyran för andrahandsuthyrningar av villor och bostadsrätter är generellt högre än uthyrningar av hyresrätter. Det har att göra med den lag som kom 2013 som ger villa- och bostadsrättsägare möjlighet att ta mer betalt för sin uthyrning.
Men man får inte ta ut hur mycket som helst för sitt boende. Det finns vissa riktlinjer att följa för att se vad som är en skälig hyra för sitt boende. Den som inte följer dessa kan bli återbetalningsskyldig.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]