Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

I februari 2015, för snart tre år sedan, beslöt Riskbanken att sänka reporäntan till -0,1 procent. Snart kan den överstiga nollstrecket igen. Reporäntan ligger idag på -0,5 procent men förväntas stiga någon gång i mitten av 2018.

Reporäntan kan börja höjas i sommar

Anledningen till att Riksbanken sänkte reporäntan från början var för att säkerställa att inflationsmålet på två procent uppnåddes. Nu har prisökningarna legat runt två procent en längre tid och väntas så även göra flera år framöver.
Enligt Riksbankens senaste prognos från 20 december förra året kommer reporäntan ligga på -0,27 procent under det fjärde kvartalet men höjningarna börjar redan i mitten på 2018.
En som dock inte alls är säker att Riksbankens prognos kommer att infalla är Nordeas chefsekonom, Annika Winsth.
– Enligt vår nuvarande prognos börjar höjningarna i oktober 2018, men det kan mycket väl bli så att räntan inte alls höjs under 2018. Vi kommer med en konjunkturprognos den 24 januari och då ser vi bland annat över prognosen på Riksbanken, säger hon till Dagens nyheter.
Swedbank är man mer inne på Riksbankens linje om att höjningarna kan börja redan i sommar.
– Vår prognos säger att det kan bli i juli, alltså i mitten av året, och vi tror att Riksbanken höjer med 0,25 procentenheter, säger Anna Breman, chefsekonom på Swedbank.

Räntehöjning kan påverka hushåll med stora lån

Något hushållen i Sverige blivit sämre på med åren är att betala räntorna. År 2000 gick 4,5 procent av hushållens inkomst åt för räntebetalning, år 2016 var den siffran 2,5 procent. Med höjda räntor kommer större del av hushållens inkomster gå åt till räntebetalning. Det kommer framförallt drabba hushåll med stora lån, vilket i sin tur innebär mindre pengar i plånboken.
På Svenskt Näringsliv tror man inte heller att det kommer dröja allt för lång tid innan minusräntan endast är ett minne blott.
– Vi tror att räntan kommer över nollstrecket 2019, säger Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]