Bolån

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Riksbanken har beslutat att låta styrräntan ligga kvar på 4%. Trots mindre risk för en hög inflation väljer man att fortfarande bedriva en restriktiv politik i frågan. En sänkning av styrräntan behöver dock inte vara alltför avlägset.

Försiktighet

Det finns en god förutsättning för låg inflationstakt men Riksbanken bedömer ändå att det finns risk för bakslag. Försiktighet gäller. Kronan har försvagats och företagens prissättning släpar efter. Riksbanken vill se hur detta kan påverka konjunkturen. För att stabilisera sin egen balansräkning har Riksbanken tagit beslut att öka på försäljningen av de nominella statsobligationerna.

Inflationsmålet 2%

Penningpolitiken ska fortfarande vara åtstramad för att permanenta en låg inflation. De gågna räntehöjningarna har bidragit till en lägre inflation men också att förväntningar på hur inflationen ska landa har sjunkit och stannat vid målet på 2%. Inflationen sjönk de två sista månaderna på 2023 och om man drar av energifaktorn var inflationen lägre än beräknat. Riksbanken tror på en fortsatt dämpning av inflationstrycket.

Fr om 7 februari gäller det nya beslutet om styrräntenivån.

🔗 Se ränteprognos för 2024

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]