SBAB:s vd Klas Danielsson tycker bankerna ska bli mer digitaliserade. Foto: Press/SBAB

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Det skärpta amorteringskravet började gälla 1 mars och syftar att minska den höga skuldsättningen och öka motståndskraften vid tuffa tider. SBAB tycker inte att kravet levt upp till ambitionen och istället vill man ändra amorteringsreglerna.

Den 1 mars tidigare i år trädde det skärpta amorteringskravet i kraft. Det innebär att ett hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst måste amortera ytterligare en procent. Kravet var tänkt att dämpa hushållens skuldsättning och förbättra deras motståndskraft när räntorna höjs.
SBAB tycker inte kravet fått den effekt Finansinspektionen hade hoppats på när man införde det. Istället anser SBAB att kravet lett till minskad rörlighet och minskad transparens på bolånemarknaden. Nu föreslår banken en rad förändringar för att komma till bukt med problemen och skapa både enkelhet, konkurrens och transparens på marknaden.

SBAB vill att alla banker ska ha standardiserat amorteringsunderlag

För att kunna flytta ett bolån efter att det nya amorteringskravet infördes krävs ett så kallat amorteringsunderlag. Det visar vilka amorteringsvillkor som gäller för lånet kunden vill flytta. För att få tag i den informationen måste en bolånekund ta personlig kontakt med sin bank. Det anser SBAB vara både krångligt och tidskrävande. Man tror även att det kan resultera i att fler låter bli att flytta sitt bolån och istället sitter kvar med för höga bolåneräntor.
Detta problem vill SBAB få bukt med. Man vill att Finansinspektionen ska ställa krav på bankerna om att de måste komma överens om en enhetlig utformning av amorteringsunderlaget. SBAB vill även att myndigheten ska vägleda bankerna med vilken information som ska finnas med. Dessutom vill man att alla banker ska ha ett standardiserat amorteringsunderlag digitalt som kunden enkelt kan komma åt.

Bankerna måste bli digitaliserade

SBAB:s vd Klas Danielsson tycker att det är uppseendeväckande att så få banker vill bli digitaliserade. Istället anser han att bankerna motverkar denna utveckling.
Danielsson ser företagen Spotify och Netflix som två föredömen. Bägge bolagen har identifierat kundbehoven och konsumentbeteendena som finns i dagens samhälle. De låser inte upp människor till abonnemang som är svåra att ta sig ur. Istället utvecklar de bra tjänster som får kunderna att vilja vara kvar.
– Här finns mycket att lära för bankerna, säger Klas Danielsson.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]