Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

I måndags lanserade SBAB Grönt Bolån som ska ge hushåll med energisnåla bostäder en ränterabatt. Grönt Bolån gäller till en början bara för bolånekunder boendes i villor. Till det tredje kvartalet ska man även införa ränterabatten på energisnåla bostadsrätter.

SBAB har beslutat sig för att premiera energisnåla bostäder. Därför inför man nu Grönt Bolån för alla som bor i villa och är bolånekunder.
Grönt Bolån innebär en ränterabatt som är baserad på en fastighets energiklass. En bostads energiklass får man fram genom att titta i energideklarationen som kommer från Boverket. Men få har överhuvudtaget någon energideklaration registrerad.
Det finns idag drygt 4,5 miljoner bostadshus i landet men bara 13 procent har någon registrerad energideklaration.

Tänk på! Energideklarationen är bara giltig i tio år, därefter måste en ny upprättas.

Totalt har de bolånekunder som berörs av ränterabatten cirka 5,7 miljarder kronor i bolån.

Hushållen får 0,10 procents rabatt på bolånen

Bostäder med en giltig energideklaration med energiklass A och B kommer få 0,10 procents rabatt på sina bolån. Fastigheter med energiklass C får nöja sig med en rabatt på 0,05 procent.
SBAB:s Gröna Bolån gäller till en början bara för villor. Under årets tredje kvartal ska dock Gröna Bolån även lanseras för bostadsrätter.

SBAB vill få ner bostädernas energiförbrukning

För att erhålla någon ränterabatt krävs det att man åtminstone ligger i energiklass C. Men de flesta svenska villorna, samt flerbostadshus klarar inte detta. Enligt Boverket förbrukar 80 procent av landets villor mer energi än vad som är tillåtet för att hamna i energiklass C.
SBAB vill göra svenska hushåll mer medvetna om bostädernas energiförbrukning, framförallt med tanke på att bostäderna står för 40 procent av Sveriges energiförbrukning.
– En majoritet av svenska fastigheter ligger i kategori D eller E. Med det gröna bolånet vill vi öka våra kunders medvetenhet om energikonsumtionen i bostaden, säger Malin Pellborn, SBAB:s hållbarhetschef.
SBAB har även en förhoppning om att detta ska förändra människors beteenden när man exempelvis ska renovera hemma. Att man helt enkelt väljer att göra bostaden mer energisnål.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]