fönster in till ett brinnande rumSom hyresgäst ansvarar du för att vara aktsam med eld och elektronik för att undvika brand i lägenheten. Foto: Gorb Andrii/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

I jultider är det extra viktigt att vara försiktig med eld och elektronik för att undvika bränder i hemmet. De senaste åren har bränderna nämligen ökat just under perioden december till januari, skriver Hem & hyra. 

December–januari är den period då det brinner mest i svenska hem. Enligt utryckningssiffrorna från tidigare år är det ungefär 1 200 hem som brinner under dessa två månader, varav hälften sker i lägenhetshus.

Statistiken visar också att bränder i hemmet ökar. Förra året skedde 6 367 bränder i svenska hem, vilket är den högsta siffran man har mätt upp sedan 2010. Hur många av dessa som skedde under jul- och nyårshelgerna är i nuläget inte klart, eftersom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ännu inte har några siffror för januari 2019.

Levande ljus och extra värme är orsaker till fler bränder

Fler bränder orsakas av tändstickor och levande ljus under julsäsongen än under resten av året. I stället minskar det antal bränder som startas av cigaretter och spisar som har glömts på. Det sistnämnda är det vanligaste under resten av året, på grund av distraktioner under matlagning.

Det här leder också till att fler bränder startar i sovrum och vardagsrum under julsäsongen. Köksbränderna minskar, men är fortfarande vanligast.

Anders Lundberg, som är brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tror att det är just levande ljus som står bakom de ökade bränderna i vardagsrum.

– När det gäller sovrum har jag en misstanke om att det kan vara elektriska fel där någon typ av extra värme eller något åt det hållet ställer till det.

Hyresgäster bör vara aktsamma för att undvika bränder

Om du bor i hyresrätt kan en brand i lägenheten leda till att du förlorar kontraktet, enligt Hem och hyra. Om lägenheten blir totalförstörd erbjuder vissa hyresvärdar ny lägenhet, men det finns inga juridiska krav på att de måste göra detta.

Om branden är i mindre skala kan du ändå bli av med kontraktet, ifall orsaken är att du har varit oaktsam med till exempel levande ljus eller rökning. Den bedömningen görs dock från fall till fall, och det går inte riktigt att säga var gränsen går.

Aktsamhetskrav, som att inte lämna eld och levande ljus obevakade, är också avgörande för vilken ersättning du kan få från din hemförsäkring. När det gäller brandvarnare är det dock hyresvärdens ansvar att en sådan finns och fungerar, och inget krav som försäkringsbolagen ställer på hyresgästen.

Försäkringsbolagens brandsäkra tips

Några tips för att undvika bränder i hemmet är att alltid ha uppsikt över spisen, och kanske även installera en spisvakt som stänger av den automatiskt.  Håll också lättantändliga föremål borta från spisen, och rengör spisfläkten regelbundet.

Om dina elektronikprylar börjar lukta rök, blinka eller spraka bör du byta ut dem direkt. Det är också bra att bara köpa CE-märkta apparater. Undvik också att ladda mobiltelefonen och andra elektriska prylar under natten.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]