en bunt med brev från kronofogden med ett köksbord och kaffekopp i bakgrundenObetalda hyror är den klart vanligaste orsaken till vräkning. Men det krävs inte alltid särskilt många obetalda hyror för att hyresvärden ska reagera. Foto: Pressbild/Kronofogden

Privatekonomi

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Många som riskerar vräkning på grund av obetald hyra har mycket små summor i hyresskulder. Det kan ibland räcka med en enda obetald hyra för att en hyresvärd ska vända sig till Kronofogden och begära avhysning. Hem & hyra tipsar om vad du kan göra för att rädda situationen om du är på väg att bli vräkt.

Varje år riskerar tusentals hyresgäster att bli vräkta, på grund av småsummor i hyresskulder. En av fyra personer som riskerar vräkning har hyresskulder på bara 6 000 kronor eller mindre.

Enligt förra årets siffror hade tre av fyra hushåll som vräktes en hyresskuld som understeg 25 000 kronor. Flest antal vräkningar stod allmännyttan för, nämligen 55 procent. Privata hyresvärdar stod för 40 procent av vräkningarna och bostadsrättsföreningar för 5 procent. Detta visar siffror från Kronofogdemyndigheten.

Obetald hyra är den vanligaste orsaken till vräkning

Den helt klart vanligaste anledningen till vräkning är obetald hyra. 22 400 ansökningar av det slaget kom in till Kronofogden under förra året, varav 5 600 stycken ledde till ett beslut om avhysning. I många av dessa fall betalades dock hyresskulderna och det slutliga antalet verkställda vräkningar blev 2 000 stycken.

Orsakerna till sena hyresbetalningar är ofta arbetslöshet, separation eller sjukdom. Det händer också att det uppstår ett glapp mellan dagen för hyresbetalningen och utbetalningen av inkomst via arbete, a-kassa eller försäkringskassa. 

Hyresvärdar är ofta för snabba med att begära avhysning

Många hyresvärdar reagerar snabbt i dag, innan det har hunnit bli så många hyror som är obetalda. Ibland kan det gå så lite som en vecka mellan sen hyresbetalning och att värden ansöker om avhysning. Detta är alldeles för snabbt menar Yerko Rojas, som är lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola.

– Man måste sätta de här hyresskulderna i relation till konsekvenserna. Hemlösheten, självmordsrisken och hur svårt det är att komma tillbaka in på bostadsmarknaden. Ett hem är viktigt. Det handlar om ett grundläggande behov.

Försök betala och fråga om råd om du riskerar vräkning

Om du riskerar vräkning på grund av obetald hyra ska du betala inom tre veckor för att få bo kvar. Ett råd är att inte acceptera att lämna in nyckeln förrän du har gjort allt du kan för att kunna betala.

Kontakta din hyresvärd och försöka komma överens om en avbetalningsplan. Går inte det kan du ringa Hyresgästföreningen för att få rådgivning. Det går också att få råd från din kommun via deras socialtjänst eller skuldrådgivning.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]