mäklarskyltar samlade på en gräsmattaEn mätning av bostadspriserna under den första delen av januari visar på positiv utveckling, framför allt i storstadsregionerna. Foto: Daniel Holking/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Under den första halvan av januari steg bostadspriserna i landets storstadsområden efter en nedgång i december. Fastighetsförmedlarna spår en fortsatt stark marknad, men menar att vi förmodligen kommer att se en mer blandad prisutveckling i år än under 2020. Det skriver SvD Näringsliv.

Vi skrev nyligen om experternas förväntningar inför bostadsåret 2021, och efter att årets första mätning nu presenterats ser det ut som de kan få rätt i sina beräkningar. Enligt Valueguards Hox-index, i detta fall ett halvmånadsindex för den första delen av januari, har priserna på bostadsrätter åter börjat stiga i storstadsregioner som Stockholm och Göteborg.

Snabbare försäljningar än vanligt

I Stockholm steg bostadsrättspriserna med 2,3 procent och i Göteborg med 0,6 procent jämfört med priserna under hela december, som överlag var en svag månad för bostadsmarknaden. Sett till hela riket ökade priserna med 0,2 procent, där bostadsrättspriserna gick ner med 0,3 procent och villapriserna gick upp med 1,7 procent.

Enligt Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, förväntar sig bostadsköparna stigande priser framöver och många vill därför avsluta en affär så fort som möjligt innan priserna ökar ytterligare. Det har lett till att bostadsförsäljningarna går snabbare än vanligt.

Varierande prisutveckling är att vänta

Bjurfors Stockholms vd Fredrik Kullman tror inte att den så kallade prisboomen är över, varken i storstadsregionerna eller i riket som helhet. Han menar att pandemin på många sätt har förändrat vårt sätt att leva, där den egna bostaden har blivit allt viktigare för oss. Faktorer som låga räntor, en börs på uppgång och höga prisförväntningar hjälper såklart till.

Fredrik Kullman menar dock att vi inte ska räkna med några kraftigare prisökningar varje månad, utan att vi nu förmodligen kommer att se mer variation i prisutvecklingen än under 2020.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]