Stockholms bostadsmarknad 2023

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Det är svårt för företag i Stockholm att rekrytera specialister utifrån eftersom bostadsmarknaden inte expanderar på samma sätt som företagen.
– Politiken har underpresterat på det här området under åtminstone de senaste tre mandatperioderna, säger Daniella Waldfogel, vice vd och näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.
Stockholms Handelskammare har länge signalerat att detta blivit ett hinder i rekrytering av personal.
Man menar att problemen funnits redan tio år tillbaka i tiden.
– Och det har förvärrats de senaste åren. Dynamiken mellan en välfungerande arbetsmarknad och en välfungerande bostadsmarknad är till viss del bruten, säger Daniella Waldfogel.

3 av 4 anger bostadsmarknaden som avskräckande

Under 2022 utförde Handelskammaren en enkät som besvarades av mer än 130 HR-chefer som representerade företag både under och över 500 anställda. Tre av fyra menade att Stockholms bostadsmarknad är avskräckande. Den kvarvarande fjärdedelen menade att det är ett problem.

Företag förlorar kompetenskraftig personal när det inte finns bostäder. Ibland har företaget involverat sig i bostadsfrågan, när de istället borde ägna sig åt sin lönsamhet. Vissa företag kan erbjuda andrahandskontrakt som en nödlösning, speciellt om det rör sig om tekniska specialister från utlandet.

Svårighet att rekrytera

– Det är inte önskvärt på något sätt. Företagen ska inte syssla med detta – de ska syssla med att växla upp sin affär. Men de ser att de inte kan vara konkurrenskraftiga när de söker talanger om det inte går att lösa bostadsfrågan, säger Daniella Waldfogel.
Bostadsbristen har negativa konsekvenser både för företag och unga människor.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]