Kenny Fredman, bostadspolitisk expert på Bostadsrätterna. Foto: Pressbild/Bostadsrätterna.

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Den svenska bostadsmarknaden har under en längre tid sett mörk ut för unga. Nu visar siffror framtagna av organisationen Bostadsrätterna att var tredje ung inte tror att de någonsin kommer att ha råd med en egen bostad, skriver Expressen.

Tillsammans med United Minds har Bostadsrätterna genomfört en undersökning där 2 000 unga mellan 18 och 35 år har fått besvara frågor om hur man tror att sina chanser på bostadsmarknaden ser ut. Efter undersökningen kunde man se att flertalet unga inte tror att de någonsin kommer få möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden.

12 procent av Sveriges unga menar att de aldrig kommer äga sin bostad

Kenny Fredman, bostadspolitisk expert på Bostadsrätterna, uttrycker förvåning kring det stora antalet unga som inte tror att de någonsin kommer ha möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden.
Efter undersökningen kunde Bostadsrätterna se att 12 procent av respondenterna svarat att de aldrig kommer att ha möjlighet att äga sin bostad. 15 procent svarade att de inte vet om de någonsin kommer ha möjligheten köpa sin egna bostad.
Respondenterna som tror på att de någon gång kommer att stå som ägare på sin bostad är en relativ grupp som utgörs av 66 procent.

Bolånetak och amorteringskrav försvårar ungas inträde på bostadsmarknaden

Fredman menar att i och med det nuvarande läget på den svenska bostadsmarknaden kan man se att grupper av större storlekar inte kommer att ha möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden.
Anledningen ligger i de kraven som ställs på låntagarna genom till exempel skuldåtgärder innefattande bolånetak och amorteringskrav. Att bolånetaket kräver att låntagaren ska betala en kontantinsats på 15 procent försvårar möjligheten till bostadsköp för många.

Unga är mest negativa till bostadsmarknaden i storstäderna

De unga respondenterna som ser mest negativt på en framtida etablering på bostadsmarknaden befinner sig i storstäderna. 1 av 5 har svarat att de behöver träffa en partner innan de kan köpa en bostad.I Stockholm svarade var tredje respondent att de inte ser ljust på en framtid som etablerade på bostadsmarknaden.
SBAB rapporterade för några veckor sedan att i 20 av Sveriges största kommuner tjänar unga som inte ännu fyllt 30 år för lite för att etablera sig på bostadsmarknaden.
Claudia Wörmann, SBAB:s boendeekonom menar att resultatet av Bostadrätters undersökning visar på att unga som vill ta sig in på bostadsmarknaden inte har det lätt.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]