miniatyrhus i trä och högar av mynt på miniräknareDeklarationen för 2020 blir sista gången du behöver betala en årlig avgift på ditt uppskov. Foto: Puttachat Kumkrong/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Nytt år, nya möjligheter – och även nya regler för uppskov. Därför inleder vi 2021 med att svara på frågor om vad som numera gäller för uppskov.

Det kostar inte längre att göra uppskov

Fråga: Nu när det är beslutat att från och med 2021 så kommer staten inte ta ut nån uppskovsavgift, betyder det att det inte längre finns någon kostnad för att söka uppskov?

Svar: Ja, det stämmer. Från och med deklarationen för 2021, som du fyller i 2022, behöver du inte längre betala den årliga skatten på 0,5 procent när du gör uppskov. I stället betalar du hela skattebeloppet först när du säljer bostaden du köpte i samband med uppskovet. Därmed kostar det mycket riktigt ingenting att ansöka om uppskov.

Få tillbaka vinstskatt när reglerna ändras

Fråga: Vi sålde vår bostadsrätt 2014 och köpte en ny bostad med 935 000 kronor i vinst. Vi återförde även ett tidigare uppskov på 840 000 kronor. Eftersom taket för uppskov då var 1,45 miljoner kronor skattade vi för det överskjutande beloppet och fick uppskov för maxbelopp. Vad innebär den nya regeln för oss? Kan vi få tillbaka den skatt vi betalade då och skulle det löna sig?

Svar: Syftar du på den slopade uppskovsräntan som införts från årsskiftet, eller på det höjda taket som infördes i juli 2020?

Den slopade räntan gäller även gamla försäljningar. Från och med deklarationen 2022 behöver ni inte betala någon årlig skatt för det uppskov ni har just nu. Ni kan även begära tillbaka den vinstskatt som ni redan har betalat in de senaste sex åren. Läs mer hos Skatteverket: Slopad ränta på uppskov vid bostadsförsäljning.

Taket på 3 miljoner kronor gäller dock bara försäljningar som sker efter den 30 juni 2020. Så ni kan inte begära tillbaka den skatt som överskred det gamla taket. Formuleringen av regeln finns i regeringens förslag: Höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar.

Du kan få uppskov om du köpte bostad före du sålde

Fråga: Jag köpte ny bostadsrätt i december 2019, flyttade in i mars 2020 och sålde den gamla i april 2020. Har jag rätt till uppskov av hela skatten?

Svar: Ja, du kan få uppskov även om du köpte den nya bostaden innan du sålde den gamla. Regeln är att du ska ha köpt en ny bostad året innan eller samma år som du säljer din gamla bostad. På Skatteverkets hemsida finns ett verktyg där du kan kolla om du kan begära uppskov.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]