hand skriver på kontrakt med två vigselringar bredvidAtt bodelningen görs skriftligt och skrivs under av båda parterna gör det betydligt lättare att hantera eventuella problem som kan dyka upp längre fram. Foto: Roman Motizov/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Att byta bostadsrätter får vissa skattemässiga följder, och en bodelning behöver göras skriftligt för att inte riskera problem i framtiden. Det är några saker som vi tar upp i den här veckans läsarfrågor.

Bodelning ska göras skriftligt

Fråga: Måste man göra en skriftlig bodelning vid skilsmässa?

Svar: Enligt äktenskapsbalken bör man upprätta en skriftlig handling vid bodelningen som båda parterna skriver under. Det gäller även om ni båda är överens om hur ni ska fördela era tillgångar och inte tar hjälp av någon bodelningsförättare.

En muntlig överenskommelse om bodelning är betydligt mer begränsad om det skulle bli ett rättsärende så småningom. Det kan till exempel ske om ni skulle bli osams om fördelningen senare och någon av er begär en formell bodelning.

Därför är det absolut säkrast att ni upprättar en skriftlig överenskommelse. Ju tydligare uppdelningen är, desto lättare blir det att reda ut saken om något problem skulle uppstå senare.

Krångligt att byta bostadsrätter med varandra

Fråga: Kan två personer byta bostadsrätter med varandra? Kan man göra det för en kortare period?

Svar: Ja, men det är betydligt snårigare regler som gäller än då man byter en hyresrätt mot en annan. Det beror på att det finns vissa skatteregler som ni måste följa. Även om ni vill ge varandra bostadsrätten som en gåva måste ni enligt lagen betala en kapitalvinstskatt på 22 procent av skillnaden i marknadsvärde mellan bostadsrätterna.

Detta gör det förstås svårt att byta bostadsrätter tillfälligt med varandra. Då är ett bättre alternativ att hantera det som en andrahandsuthyrning, där parterna hyr ut sina bostadsrätter till varandra i andra hand.

Hyresgäster i andra hand ska inte betala uthyrarens hemförsäkring

Fråga: Kan kostnaden för uthyrarens hemförsäkring läggas till som påslag på hyran för en andrahandshyresgäst?

Svar: Nej, uthyrarens hemförsäkring får inte ingå i andrahandshyran. Uthyrare och hyresgäst ska ha varsin hemförsäkring som de själva ansvarar för att betala.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]