En bild på ett fuktskadat takEtt dolt fel kan exempelvis vara ett nylagt tak utan takpapp som leder till fuktskador.

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Det är torsdag igen och det betyder veckans läsarfrågor. Idag besvarar vi bland annat på frågorna hur länge en säljare ansvarar för dolda fel och vad begreppet lockpris egentligen betyder och när det används.

Säljaren ansvarar för dolda fel i tio år

Fråga: Hur länge ansvarar säljaren för dolda fel i samband med ett husköp?

Svar: Som säljare ansvarar du för dolda fel i tio år från dess att överlåtelsen ägde rum. Upptäcks dolda fel kan du som säljare bli tvungen att betala tillbaka delar av köpeskillingen. Har felet uppstått till följd av vårdslöshet från din sida kan du bli skadeståndsskyldig. I de fall där det rör sig om stora, väsentliga fel som köparen anmäler inom 12 månader kan det ibland vara möjligt att häva köpet.

Lockpriser används för att få fler att buda på en bostad

Fråga: Vad innebär lockpriser inom fastighetsförmedling?

Svar: Lockpriser innebär att utgångspriset väsentligt understiger bostadens marknadsvärde eller det pris säljaren kan tänka sig att acceptera. Detta används ofta för att locka till sig fler spekulanter med förhoppningen att de ska börja buda mot varandra och då höja slutpriset.

De flesta mäklarhus har infört accepterat pris istället för utgångspris just för att få bort lockpriser från marknaden. Den mäklare som trots det använder sig av den typen av prissättning riskerar en varning från Fastighetsmäklarinspektionen.

Du kan ångra ett bud du lade under budgivningen

Fråga: Kan jag ångra ett bud jag lade under budgivningen?

Svar: Ja, du kan ångra ett bud du lade under budgivningen eftersom det inte är bindande men det lär inte uppskattas av mäklaren eller säljaren.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]