anders nordstrand, vd sveriges allmännytta, och nybyggt lägenhetshusEnligt Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, kommer kommunala hyresvärdar att fortsätta bygga nytt för att pressa byggpriserna, men inte för att kunna ta ut högre hyror. Foto: Pressbild/Sveriges Allmännytta och JJFarq/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Fri hyressättning för nyproduktion börjar utredas och införs enligt planen under 2022. Både Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta är mycket skeptiska, medan privatvärdarna tror på en bättre bostadsmarknad med de nya reglerna, skriver Hem & Hyra.

Nu startar utredningen om fri hyressättning för nyproducerade lägenheter. Utredningen är en del av januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalterna.

Tanken var från början att förändringen skulle gälla från och med juli 2021, men utredningen har blivit försenad. Utredningen ska nu pågå till den sista maj 2021 och själva lagändringen väntas sedan införas 2022.

Det utredningen ska undersöka är hur fri hyressättning ska införas i praktiken. Den är tänkt att sättas utifrån en tariff som baseras på jämförbara nybyggda lägenheter. Direktiven betonar även att hyresgästernas konsumentmakt ska vara stark, att hyresstatistik ska vara lättillgänglig och att lagen ska skydda mot orimliga höjningar av hyror.

Hyresgästföreningen: Kan drabba även befintliga lägenheter

Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, är inte imponerad av de här skrivningarna. Han menar att direktiven för utredningen går emot Sveriges sätt att förhandla hyror på. Till exempel ska systemet med presumtionshyror, det vill säga framförhandlade hyror som inte styrs av bruksvärdet, fasas ut, enligt direktiven.

Dessutom kommer utredningen titta på vad som ska gälla för nya lägenheter som tillkommer när en befintlig fastighet byggs om. Det här gör att även hyresgäster i befintliga fastigheter har anledning att oroa sig, enligt Erik Elmgren.

– Det kan bli ett första steg. Sedan blir hyressättningen fri när en lägenhet blir ledig, sedan över hela befintliga beståndet.

Kommunala hyresvärdar missnöjda, men privatvärdar är positiva

Sveriges allmännytta, som organiserar kommunala hyresvärdar i landet, är inte heller nöjda. Deras vd Anders Nordstrand påpekar i ett pressmeddelande att det varken finns betalningsvilja eller efterfrågan för nyproduktion med högre hyra än de har i dagsläget, bara eventuellt i attraktiva storstadsområden.

Allmännyttan kommer att fortsätta att bygga nytt, men inte med målet att ta ut högre hyror, menar Anders Nordstrand, utan i stället för att pressa byggpriserna.

Däremot välkomnas beslutet av privatvärdarnas organisation Fastighetsägarna. De kommenterar att fler hyresrätter kommer att byggas tack vare utredningen, och att bostadsmarknaden kommer att fungera bättre.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]