lägenhetshus mot en blå himmelÖver hela landet har priserna på bostadsrätter ökat med i genomsnitt 42 procent på fem år. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Bostadsrättspriserna i Falköping har ökat med 200 procent de senaste fem åren, medan Östhammars priser har ökat i långsammare takt. Det visar en kartläggning från Svensk Fastighetsförmedling. Över hela landet stiger priserna stadigt, och i nuläget är de bostäder som byggs alltför dyra för att lösa bostadsbristen, säger vd:n i ett pressmeddelande.

De senaste fem åren har priserna för bostadsrätter i Sverige ökat med 42 procent i genomsnitt. Svensk Fastighetsförmedling har kartlagt var i Sverige som priserna har ökat mest. 130 kommuner ingick i kartläggningen, då antalet sålda bostadsrätter var tillräckligt stort och alla hade haft en prisökning de senaste fem åren. 

I Falköping ökar priserna mest, och i Östhammar minst

Falköping toppar listan över de kommuner som har haft högst ökning av bostadspriser. Där har priserna ökat med 200 procent på fem år. På andra plats kommer Oxelösund, där prisökningen har varit 178 procent under samma period. Därefter följer Finspång och Malung-Sälen med 153 respektive 147 procent. Ser man till länen är det i Dalarna, Blekinge och Gävleborg som bostadsrättspriserna har ökat som mest.

De kommuner som har haft lägst prisökning är de närliggande kommunerna Uppsala och Östhammar. I Uppsala län har priserna ökat med i genomsnitt 17 procent. Även Norrbotten och Stockholms län har låga prisökningar, med sina 29 respektive 31 procent.

Bostadspriserna ökar trots osäker bostadsmarknad

Liza Nyberg, som är vd på Svensk Fastighetsförmedling, säger att det har funnits osäkerheter på bostadsmarknaden de senaste åren. De påverkas av händelser både i Sverige och internationellt. Men trots detta har bostadsrättspriserna ändå fortsatt öka stadigt över landet.

–  Efterfrågan har ökat under sensommaren och vi ser allt fler lägenheter som säljs till högre pris och innan visning, säger Liza Nyberg.

Bostadsbyggandet måste anpassas efter människors förutsättningar

Hon säger också att byggandet av nya bostäder har minskat, trots att nästan alla svenska kommuner har brist på bostäder. Bostäderna som väl byggs är för dyra, menar Liza Nyberg, särskilt i storstäder och universitetsstäder. De bostäder som byggs måste utgå ifrån var människor har möjlighet att bo, så att rörligheten ökar och fler kan komma in på bostadsmarknaden.

– Dessutom måste reformer som försvårar bostadsbyten ses över, så som amorteringskraven, fastighetsskatten och möjlighet till statliga lån för förstagångsköpare, avslutar Liza Nyberg sin kommentar.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]