Boverkets nationalekonom Bengt Hansson Foto: Ola Åkerborn/Boverket

Bostadspolitik

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Bostadsfrågan är högaktuell inför valet och bostadsköerna är längre än de varit på decennier. Boverkets Bengt Hansson anser dock i ett kontroversiellt uttalande att Sverige har tillräckligt många bostäder.

Boverkets nationalekonom säger i en intervju för Svenska Dagbladet att Sverige inte har ett problem med bostadsbrist. Han menar att antalet är tillräckligt stort.
Uttalande kom trots att bostadsköerna är rekordlånga i landets storstäder, och att en minoritet av landets kommuner säger sig ha tillräckligt många bostäder till de egna invånarna.

Nationalekonomen ser inte bostadsbristen

Boverket är den myndighet som hanterar samhällsplanering, byggande och boende. Deras nationalekonom, Bengt Hansson, har gått ut med det kontroversiella uttalandet att landet trots rekordlånga bostadsköer inte har bostadsbrist.
– Vi har långt fler bostäder i relation till invånarantalet än till exempel USA och Australien, förklarar han för SvD.
Hansson menar att det inte är antalet bostäder det är fel på, utan den felaktiga hyressättningen. Idag är staten med och reglerar den.

Högre hyra – högre bidrag

Hansson påpekar dock att fritt satta hyror riskerar att leda till högre hyror, och att många utsatta grupper knappt har råd med hyresläget idag.
– Det finns grupper som kommer i kläm för att de inte har tillräcklig inkomst, eller saknar köpoäng, eller har otillräckligt eget kapital till att köpa en bostad, säger han.
Att problemet finns är det få som förnekar. Boupplysningen har tidigare skrivit om det – i undersökningen som då publicerades visades att 43 procent inte har råd med en räntehöjning. Det om hyran höjdes med ens en procent.

Aktuellt inför valet

Lösningen som Hansson förespråkar är bostadsbidrag. Det är ett förslag som tidigare fått uttalat stöd från de blå partierna.
Frågan är högaktuell inför valet, och i en artikel i förra veckan skrev vi om att bostadsfrågan är viktig för väljarna.
Hur partierna tänker lösa det varierar, då de rödgröna förespråkar investeringsstöd för fler nybyggen. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna är mer i linje med Hanssons lösning med avreglerad hyressättning och bostadsbidrag.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]