Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

En undersökning som Nordea har beställt från YouGov visar att en majoritet av Sveriges väljare är överens. Fler hyresrätter behöver byggas, och det är snart.

En åldersöverskridande opinion har talat med bara några veckor kvar till riksdagsvalet. Landet behöver fler hyresrätter som gemene man har råd att bo i.

Majoritet vill ha fler billiga bostäder

I nuläget är det ont om hyresrätter billiga nog för låginkomsttagare att bo i. Unga och pensionärer, som tenderar att ha lägst inkomst, är de som är mest måna om förändring.
Många lägenheter byggs, men ofta är vinst prioriterat över nytta. Det gör att väldigt få har råd att bo där på grund av närmast oskäliga hyror.
– De bostäder som byggs ligger ofta bortom vad låginkomsttagare har möjlighet att betala, kommenterar Inga Gabrielsson, som är privatekonom på Nordea.

Var tredje ungdom har gett upp hoppet om att köpa en bostad

BoUpplysningen uppmärksammade tidigare i sommar att unga har en dystopisk syn på bostadsmarknaden.
Var tredje person i ålder 18-35 har gett upp hoppet om att äga en bostad. Dessvärre har de sällan råd att hyra en bostad heller.
– Det är i dagsläget mycket svårt att få en hyresrätt och det gäller särskilt hyreslägenheter med rimliga hyror, skriver Gabrielsson.
Bostadsmarknaden är svår för ungdomar att komma in på. De har inte råd att köpa på grund av låga löner, och de har inte heller råd att hyra.

Riksdagen kluven över hur det ska gå till

Föga förvånande är riksdagen överens om att problemet finns. De har dock skilda åsikter om hur det bör åtgärdas.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill fortsätta bidra med investeringsstöd till byggföretagen. På så sätt hoppas de uppmuntra byggföretag att båda göra vinst och nytta.
Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna vill istället utöka möjligheterna till bostadsbidrag för att hjälpa privatpersoner att möte den existerande hyressättningen. De vill även minska statlig reglering av hyressättning.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]