Bostadspolitik

Uppdaterad: 22 februari, 2021

Bostadsbristen är påtaglig, och nu slår regeringen slag i saken. 3,4 miljarder ska satsas på nya hyresrätter över hela landet; stor del av budgeten investeras i Västergötland och Skåne.

I en ansträngning att förbättra den akuta bostadsbristen har regeringen beviljat fler nybyggen investeringsstöd. Stödet, som tillfaller myndigheten Boverket att fördela, rör sig om summor motsvarade knappa 3,4 miljarder.
En reserverad andel av dessa, närmre en halv miljard, kommer att läggas på studentboenden.

Regeringen prioriterar litet, billigt och klimatsmart

Investeringsstödet ska ses som en uppmuntran att bygga de typer av bostäder som i nuläget saknas på marknaden. Hyresrätter (främst två- och trerumslägenheter) samt studentboenden prioriteras.
De boenden som Boverket i högst grad godkänner stöd för är klimatsmarta hyresrätter med skäliga hyror. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) förklarar i pressmeddelandet den bakomliggande tanken.
– Nu byggs lägenheter för hela svenska folket, säger han.

Gemene ungdom är bostadspessimist

Bostadsbristen har varit svår för många grupper, främst unga som ännu inte är en del av arbetsmarknaden. I en undersökning gjord av intresseorganisationen Bostadsrätterna visade att var tredje ungdom hade tappat hoppet om att kunna köpa en egen bostad.
Icke överraskande är ämnet nu högaktuellt i den politiska diskursen. Enbart 20 procent väljarkåren tycks vara nöjda med nuvarande bostadspolitiken.
För att mätta marknaden uppskattar dock Boverkets experter att ett knappt Uppsala till behövs, tillgängligt för inflyttning.

Problemet är uppmärksammat med inte löst

Trots visioner om fler bostäder är verkligheten en annan.
Det senaste året har påbörjade bostadsbyggen blivit 13 000 färre, jämfört med året innan. Det rapporterade vi för en månad sen, efter ett pressmeddelande publicerades från Boverket.
De investerade pengarna ska förhoppningsvis leda till knappt 15 000 nya bostäder. Invånare i Västergötland och Skåne är de med mest tur – det är här flest bostäder kommer att sponsras.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]