Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Ska bostadsbristen minska nu? Svensk Byggfakta har tagit fram en ny rapport som pekar på detta.
Efter långa perioder av räntehöjningar och dykande bostadspriser finns det försiktiga tecken på att byggbolagen börjar återhämta sig. I februari kom den första indikationen på en ökning, men flera utmaningar kvarstår.

Ökning täcker inte efterfrågan

Enligt byggstartsindikatorn som Byggfakta förestår ökade byggandet med 3,3 % i februari jämfört med januari månad. Man ska lägga på minnet att nivån var mycket låg i januari vilket gör att byggnationsaktiviteten är lägre än normalt trots ökningen. Den täcker inte den efterfrågan som finns.
– Bostadsindikatorn visar att byggstarterna har återhämtat sig något från tidigare bottennivåer. Detta kan delvis tillskrivas mer gynnsamma ränteutsikter, vilket har minskat pessimismen bland bostadsutvecklare”, enligt Tor Borg, analyschef på Byggfakta.
Han är försiktigt optimistiskt och ser en ljusning. Dock säger han samtidigt att det fortfarande finns en stor osäkerhet.

Under en tredjedel

Ökningen i býggandet är långt större än den ökning som levererats – den fyller endast upp en tredjedel av behovet med de 20 000 bostäder som nu byggs per år. Byggfaktas rapport ser trots detta en mer stabil marknad som även om den ökat senaste månaden har minskat sin årliga aktivitet med 3,4 %
Branschen står fortfarande inför utmaningar för att möta behovet.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]