hand trycker på hissknappViruset covid-19 tros kunna klara några dagar utanför kroppen. Men du motverkar smitta från till exempel hissknappar genom att tvätta händerna noggrant. Foto: Shopping King Louie/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Vad gäller för att undvika coronasmitta när man bor i lägenhetshus? Folkhälsomyndigheten berättar för Hem & Hyra om smittoriskerna i hyreshus och hur man som hyresgäst rekommenderas att hantera situationen.

Risknivån för spridning av covid-19, eller coronaviruset, klassas just nu som mycket hög. Den som har symtom, lindriga eller mer allvarliga, uppmanas bland annat att dra ner på sociala kontakter för att undvika smittspridning.

I lägenhetshus, där man bor ganska tätt inpå sina grannar, finns inga ytterligare förhållningsregler jämfört med andra. Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt för alla att vara uppmärksamma och åta sig de försiktighetsåtgärder som är rimliga.

Tvätta händerna för att förhindra eventuell smitta via ytor

Covid-19 kan överleva ett visst antal dagar utanför kroppen, enligt studier som har gjort. Men det är i nuläget oklart hur smittsamt viruset är via exempelvis dörrhandtag, hissknappar och andra ytor.

– Oavsett så hjälper det med att tvätta händerna med tvål och vatten om man till exempel varit ute i kollektivtrafiken. Handsprit är ett bra komplement, skriver Folkhälsomyndighetens arbetsgrupp för covid-19 till Hem & Hyra.

Nära kontakter i hemmet är större risk än grannarna

De insjukningsfall som hittills har spårats i Sverige har smittats via nära kontakter med människor. Men detta gäller framför allt i små, intimare sammanhang där personerna som umgås är nära varandra, snarare än i stora folksamlingar. 

Det är därför inte nödvändigtvis så att du behöver hålla dig undan dina grannar i rädsla att bli smittad, säger Agnes Wold, som är professor i klinisk bakteriologi.

Coronasituationen ger dig inte heller rätt att vägra släppa in din hyresvärd, om en besiktning eller annat arbete ska utföras i din lägenhet. Du kan som mest undvika att befinna dig i samma rum som hyresvärden under besöket.

Du behöver inte bunkra upp extra varor hemma

Med tanke på rekommendationerna att stanna hemma om du blir sjuk och har coronaliknande symtom, kan det vara bra att köpa hem varor så att du klarar dig under några sjukdagar. Däremot uppmanas boende inte att bunkra varor hemma. Det säger Marcus Årskog, pressekreterare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Det som är viktigt att påpeka är att transporter till livsmedelsbutiker fungerar som de ska. Enligt medieuppgifter har vissa butikshyllor varit tomma på torrvaror, men leveransen fungerar och den kedjan är intakt.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]