Vanligaste misstagen som görs vid köp av en bostadsrätt

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 22 november, 2021

En vanlig tvist som brukar uppstå i det svenska samhället är fel som upptäckts efter köp av bostadsrätt. Det finns framför allt vissa fel som är vanligt förekommande. Dessa fel kan därför vara bra att kolla upp innan du köper en bostadsrätt, för att inte drabbas av samma problem som många andra gjort.

1. Våtrum och badrum är felaktigt utförda

Det vanligaste felet i bostadsrätter är att våtrum eller badrum inte är fackmässigt utförda. Detta kan vara svårt att upptäcka i förväg, utan märks ofta i samband med vattenskador. Ibland kan felet upptäckas med hjälp av besiktning innan bostaden ska säljas. En förutsättning för att kunna åtgärda felet är att reklamera det inom två år från att lägenheten tillträddes. Det gäller därför att upptäcka detta problem i tid.

Tänk på! Försäkringar gäller inte för utrymmen som inte är fackmässigt utförda. Du blir därför betalningsskyldig för skadorna som uppstår i utrymmet.

Den största konsekvensen med ej fackmässigt utförda badrum är att försäkringsbolag inte ersätter skador. Försäkringsvillkoren säger att våtrum måste vara fackmässigt utförda för att en försäkring ska gälla. Detta kan bli betydligt värre om vattenskadan påverkar andra delar av bostaden. Ännu värre kan det bli om skadan påverkar utomstående delar av fastigheten. Då kommer du bli ersättningsskyldig för andras skador, utan en täckande försäkring.

Lösning: Anlita en besiktningsman inför köpet

För att hindra att bli drabbad av ej fackmässigt utförda våtrum och badrum, bör du vara vaksam. Du kan själv kontrollera badrummet. Detta genom en spolning på golvet. Du kan även fråga vem som renoverat rummet och begära ett våtrumsintyg från entreprenören som utfört renoveringen. Intyget ska visa vem som stått för renoveringen och att denne är auktoriserad av specifika branschorganisationer. Detta intyg ger köparen 10 års garanti.
Om säljaren inte kan överlämna ett våtrumsintyg tyder detta ofta på att renoveringen skett svart eller utan auktoriserad fackman. I detta fall kan det vara värt att anlita en besiktningsman som är specialiserad på våtrum. På så sätt kan du få reda på om våtrummet är godkänt eller inte.

Jämför offerter från besiktningsmän

Jämför offerter från besiktningsmän
  • Få flera offerter med endast en ansökan
  • Jämför offerter från flera besiktningsmän
  • Offertförfrågan är ej bindande

2. Boarean avviker från objektsbeskrivningen

Om du köper bostad genom en mäklare får du oftast en objektsbeskrivning. I den står ofta bostadens storlek som boarea. Dessa uppgifter kommer oftast från säljaren och mäklaren måste inte dubbelkolla detta om det inte finns anledning att misstänka att boarean är felaktig. Ofta brukar mäklare dock stämma av uppgifterna om boarean med uppgifter från fastighetsregister, detta är dock inte en garanti för att uppgifterna stämmer.

Lösning: Be om mätprotokoll eller mät bostaden

Boarean är viktig vid köp av bostad eftersom du betalar för varje kvadratmeter. För att undvika att du betalar för större boarea än vad bostaden faktiskt är kan du be om ett mätprotokoll där det är redovisat hur stor bostaden är samt vart dessa uppgifter kommer ifrån. Alternativt kan du be mäklaren eller själv anlita en diplomerad areamätare för att mäta boarean.

3. Månadsavgiften för bostaden ska höjas

Månadsavgifter för bostadsrätter kan komma att höjas under tiden du bor där. En höjning kan i regel inte klassas som ett fel men det finns vissa fall där det gjort det. Detta har varit om månadsavgiften höjts på grund av dålig ekonomi i föreningen som dessutom varit oförutsägbar. Sådana fel kan därför vara svåra att förutspå.
Om en höjning av månadsavgiften har diskuterats bör säljaren uppge detta eftersom det kan påverka bostadens framtida värde. Dock är det en svår gräns att dra för du som köpare har undersökningsplikt. Om månadsavgiften höjs precis när du flyttat in och säljaren var medveten om att höjningen skulle ske finns det chans att du kan åberopa detta som ett fel.

Lösning: Undersök bostadsrättsföreningens ekonomi

För att undvika en oväntad höjning är det bra att undersöka bostadsrättsföreningens ekonomi. Du kan även fråga säljaren, mäklaren och bostadsrättsföreningen om det är så att en höjning av månadsavgiften är planerad.

Kontakta mäklaren om du upptäcker ett fel

Om det är så att du upptäcker ett fel i fastigheten efter det att du flyttat in bör du kontakta mäklaren direkt. Majoriteten av alla tvister om fel vid köp av bostadsrätt förlikas innan de går till domstol. En mäklare kan ofta vara till hjälp och föreslå lösningar, vilka oftast är väldigt nära det en domstol skulle komma fram till. Om det faktiskt rör sig om ett dolt fel har du rätt att få felet avhjälpt, alternativt begära skadestånd.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]