Vanligaste misstagen som görs vid köp av en bostadsrätt

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 19 juli, 2024

Det finns vissa fel som är vanligt förekommande vid köp av bostadsrätter. Dessa fel kan därför vara bra att kolla upp innan du köper en bostadsrätt, för att inte drabbas av samma problem som många andra gjort.

Fel i bostadsrätt måste reklameras inom två år från att bostadsrätten tillträds. Det gäller därför att upptäcka detta problem i tid.

1. Våtrum och badrum är felaktigt utförda

Det vanligaste felet i bostadsrätter är att våtrum eller badrum inte är renoverade enligt gällande branschkrav. Detta kan vara svårt att upptäcka i förväg, det märks ofta istället i samband med vattenskador. Vanligtvis kan felet dock upptäckas med hjälp av besiktning innan av bostadsrätten innan köp.

Tänk på! Försäkringar gäller inte för utrymmen som inte är renoverande enligt gällande branschkrav. Köper du en bostadsrätt blir du därför betalningsskyldig för eventuella skador.

Den största konsekvensen med felaktigt renoverade badrum är att försäkringsbolag inte ersätter skador. Försäkringsvillkoren säger att våtrum måste vara renoverade enligt rådande våtrumskrav för att en försäkring ska gälla. Detta kan bli betydligt värre om vattenskadan påverkar andra delar av bostaden. Ännu värre kan det bli om skadan påverkar utomstående delar av fastigheten. Då riskerar du att bli ersättningsskyldig för andras skador, utan en täckande försäkring.

Lösning: Anlita en besiktningsman inför köpet

För att hindra att bli drabbad av ej fackmässigt utförda våtrum och badrum, bör du vara vaksam. Du kan själv kontrollera badrummet. Detta genom en spolning på golvet. Du kan även fråga vem som renoverat rummet och begära ett underlag från entreprenören som utfört renoveringen. Underlaget ska visa vem som stått för renoveringen. Hantverkare som renoverar badrum lämnar alltid 10 års garanti på arbetet.

Vissa hanverkare certifierar sig för våtrum vilket ger dom ett våtrumscertifikat och möjlighet att utfärda ett våtrumsintyg när de renoverat ett badrum. Ett våtrumsintyg gör att man kan känna sig trygg i att hantverkaren kan gällande regler för våtrum. Våtrumsintyg är dock inte ett krav, man får 10 års garanti även om hantverkaren inte har våtrumscertifiering.

Om säljaren inte kan överlämna ett underlag tyder detta ofta på att renoveringen skett svart eller utan . I detta fall kan det vara värt att anlita en besiktningsman. På så sätt kan du få reda på om våtrummet är renoverat på rätt sätt eller inte.

Jämför offerter från besiktningsmän

Jämför offerter från besiktningsmän
  • Få flera offerter med endast en ansökan
  • Jämför offerter från flera besiktningsmän
  • Offertförfrågan är ej bindande

2. Boarean avviker från objektsbeskrivningen

Om du köper bostad genom en mäklare får du oftast en objektsbeskrivning. I den står ofta bostadens storlek som boarea och biarea. Dessa uppgifter kommer oftast från säljaren och mäklaren måste inte dubbelkolla detta om det inte finns anledning att misstänka att boarean är felaktig. Ofta brukar mäklare dock stämma av uppgifterna om boarean med uppgifter från bostadsrättsföreningen, detta är dock inte en garanti för att uppgifterna stämmer.

Lösning: Be om mätprotokoll eller mät bostaden

Boarean är viktig vid köp av bostad eftersom du betalar för varje kvadratmeter. För att undvika att du betalar för större boarea än vad bostaden faktiskt är kan du be om ett mätprotokoll där det är redovisat hur stor bostaden är samt vart dessa uppgifter kommer ifrån. Alternativt kan du be mäklaren eller själv anlita en areamätare för att mäta boarean.

Om du upptäcker att boarean är felaktig i efterhand kan du kräva ersättning av köparen i upp till 2 år efter tillträdet.

3. Månadsavgiften för bostaden ska höjas

Månadsavgifter för bostadsrätter kan komma att höjas under tiden du bor där. En höjning kan i regel inte klassas som ett fel men det finns vissa fall där det gjort det. Detta har varit om månadsavgiften höjts på grund av dålig ekonomi i föreningen som dessutom varit oförutsägbar. Sådana fel kan därför vara svåra att förutspå.
Om en höjning av månadsavgiften har diskuterats bör säljaren uppge detta eftersom det kan påverka bostadens framtida värde. Dock är det en svår gräns att dra för du som köpare har undersökningsplikt. Om månadsavgiften höjs precis när du flyttat in och säljaren var medveten om att höjningen skulle ske finns det chans att du kan åberopa detta som ett fel.

Lösning: Undersök bostadsrättsföreningens ekonomi

För att undvika en oväntad höjning är det bra att undersöka bostadsrättsföreningens ekonomi. Du kan även fråga säljaren, mäklaren och bostadsrättsföreningen om det är så att en höjning av månadsavgiften är planerad.

Kontakta mäklaren om du upptäcker ett fel

Om det är så att du upptäcker ett fel i fastigheten efter det att du flyttat in bör du kontakta mäklaren direkt. Majoriteten av alla tvister om fel vid köp av bostadsrätt förlikas innan de går till domstol. En mäklare kan ofta vara till hjälp och föreslå lösningar, vilka oftast är väldigt nära det en domstol skulle komma fram till. Om det faktiskt rör sig om ett dolt fel har du rätt att få felet avhjälpt, alternativt begära skadestånd.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]