Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Vecka 37 närmar sig sitt slut och vi har tagit emot en mängd frågor denna vecka. Den här veckan besvarar vi fyra frågor från er läsare. Frågorna gäller bland annat vem som ansvarar för dolda fel samt om besittningsskyddet gäller vid exekutiv auktion.

Säljaren ansvarar för dolda fel i tio år

Fråga: Vem ansvarar för ett dolt fel, säljaren eller mäklaren?
Svar: Dolda fel ansvarar säljaren för i tio år från dess att köparen fick tillträde till bostaden. En mäklare har ingen skyldighet att göra en mer ingående undersökning av husets skick.
Då säljaren har ansvaret bör det ligga i dennes intresse att upplysa köparen om brister fastigheten har. En köpare har däremot en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att köparen måste göra en ingående besiktning av fastigheten. Sådant som borde uppmärksammas vid en besiktning anses inte vara ett dolt fel.
Besiktningen kan man göra själv men det är vanligt att man anlitar en sakkunnig besiktningsman.

Du har besittningsskydd om din bostad säljs på exekutiv auktion

Fråga: Jag har ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet där jag bott i tre år. Nu ska lägenheten säljas på exekutiv auktion. Har inte jag något besittningsskydd?
Svar: Till att börja med är ditt förstahandskontrakt fortfarande gällande även om bostaden byter ägare. Skulle de nya ägarna vilja säga upp ditt kontrakt har du ett besittningsskydd du kan hänvisa till. Besittningsskyddet ger dig en möjlighet att få bo kvar i lägenheten eller åtminstone få ersättning för den skada en flytt kan medföra.

Ett säkerhetsbyte räknas som att ett nytt bolån tecknas

Fråga: Jag har idag ett bolån på min bostad som jag köpte innan amorteringskravet genomfördes. Jag planerar nu att köpa en ny bostad och vill flytta över bolånet till den nya bostaden. Kommer jag då omfattas av amorteringskravet?
Svar: Ja, du kommer omfattas av amorteringskravet om du genomför ett säkerhetsbyte. Ett säkerhetsbyte innebär att du byter bostad men behåller bolånet från den tidigare bostaden med skillnaden att den nya bostaden är säkerhet för lånet. I bankens mening räknas det som att ett nytt bolån tecknas och du kommer därmed omfattas av amorteringskravet.
Tänk även på att det enbart är möjligt att göra ett säkerhetsbyte om du har ett bundet lån. Alla banker erbjuder dessutom inte säkerhetsbyten.

Det är möjligt att två personer står på lånet

Fråga: Jag och min flickvän har tänkt att köpa en bostadsrätt ihop. Är det möjligt att både hon och jag står på lånet?
Svar: Ja, det är möjligt att ni tar ett lån tillsammans. En av er kommer då stå som låntagare och den andra kommer stå som medlåntagare. En medlåntagare är också avtalspart i lånet och har precis samma ansvar som huvudlåntagaren.
Fördelen med att ha en medlåntagare är just att ni är två som ansvarar för lånet och det brukar innebära en lägre ränta.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]