närbild på dörrhandtag med nyckel på öppen dörr in till ett rumI bostadsrättsföreningens stadgar står det vem som ansvarar för att underhålla olika delar av lägenheten, och därmed även för kostnader kring detta. Foto: MR.RAWIN TANPIN/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 19 februari, 2021

Det finns en hel del kostnader som kan dyka upp när du köper en bostadsrätt. I dag svarar vi på frågor om avgiften till bostadsrättsföreningen, kostnad för låsbyte och överlåtelseavgift.

Köpare ska få information om beslut om avgiftshöjning

Fråga: Köpte en bostadsrätt direkt från bostadsrättsföreningen för två månader sedan. Fick i dag brev om en 20 % avgiftshöjning från nästa månad. Borde jag inte blivit informerad om det?

Svar: Inför köpet ska du få information om det finns några beslut om ändrade avgifter. Får du inte det kan det räknas som ett köprättsligt fel som du kan ta vidare.

Om beslutet fattades efter köpet räknas det dock inte som ett fel, eftersom det inte fanns någon ändring att informera om vid den tidpunkt då du köpte lägenheten. När beslutet togs avgör alltså om du varit fullt informerad inför köpet eller inte. Höjda avgifter ses som något köparen får förvänta sig, även om det sker strax efter köpet.

Bostadsinnehavaren står vanligtvis för låsbyte

Fråga: Jag har bott i min bostadsrätt i ett halvår drygt och huset är helt nybyggt. För ett tag sedan kunde jag inte komma in i min lägenhet för att nyckeln bara snurrade i låset. Jag fick till slut ringa en låssmed. Är det rimligt att jag ska stå för den kostnaden när huset är helt nytt?

Svar: Vanligtvis är det mycket riktigt du som bostadsrättshavare som ansvarar för låset på din lägenhetsdörr. Kolla dock upp vad föreningens stadgar säger om underhållsansvar för att vara säker. Det är nämligen inte lagstadgat vem som ansvarar för lås utan det styrs av vad stadgarna säger.

Jag känner inte till att något annat skulle gälla på grund av att huset är nybyggt.

Stadgar och köpeavtal avgör vem som betalar överlåtelseavgiften

Fråga: Ska säljaren eller köparen stå för överlåtelseavgiften till bostadsrättsföreningen?

Svar: Vem som ska betala överlåtelseavgiften står i bostadsrättsföreningens stadgar. Det kan vara antingen säljaren eller köparen.

Det går dock att avtala i köpekontraktet att den andra ska stå för avgiften. Till exempel kan det stå i stadgarna att säljaren ska betala överlåtelseavgiften, men i avtalet kan man ta med ett villkor om att köparen ska göra det. I det fallet kan köparen antingen kompensera säljaren för avgiften, eller betala in den i säljarens ställe.

Stadgarna säger alltså vem som ska betala in avgiften till föreningen. Avtalet styr i stället vem som ska stå för avgiften parterna emellan. 

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]