regnvatten läcker in från källarvägFör att avgöra om en brist i bostaden, till exempel fukt i källaren, är ett så kallat dolt fel, behöver man fastställa om felet fanns där från början eller om det har orsakats av den nya ägaren. Foto: cunaplus/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Det här är sista gången för året som vi tar upp frågor från våra läsare. Nu tar veckans läsarfrågor jullov och är tillbaka igen i januari. Vi på Boupplysningen vill tacka för året som gått och önska alla våra läsare en riktigt god jul!

Rördragning kan vara bostadsrättshavarens ansvar

Fråga: Vems kostnadsansvar ligger det på att dra nya rör i min bostadsrätt, om detta måste göras? Bostadsrättsföreningens eller min?

Svar: Vattenledningar är vanligtvis ditt ansvar som bostadsrättshavare om ledningarna bara hör till din lägenhet. Om ledningarna går till flera lägenheter i huset ska det i stället vara bostadsrättsföreningens ansvar. För att avgöra vems ansvar det är måste man alltså göra en bedömning av om ledningarna förser flera lägenheter med vatten eller inte.

Du kan inte få bostadsbidrag när du pluggar utomlands

Fråga: Jag har bostadsbidrag för en hyresrätt där jag bor och är folkbokförd. Jag kommer till vårterminen att studera utomlands en termin och planerar sedan att flytta tillbaka till min lägenhet. Kan jag fortfarande få bostadsbidrag under tiden då jag är utomlands?

Svar: Nej, du kan inte söka bostadsbidrag för terminen som du bor och studerar utomlands.

Ta reda på orsaken bakom ett dolt fel

Fråga: Åtta månader efter att jag sålde huset kom köparen med ersättningskrav för att åtgärda fukt i källaren. Jag har aldrig upptäckt fukt i källaren och tempen i källaren brukade jag ha över 17 grader. Men köparen tyckte att han inte behöver ha varmare än 10 grader detta enligt vad han skriver till mig. Räknas det som dolt fel?

Svar: Det som avgör om fukten i källaren räknas som dolt fel eller inte är om felet fanns där när försäljningen gjordes. För att bedöma det behöver det fastställas om fukten beror på att köparen har sänkt temperaturen i källaren eller om det hade funnits där oavsett. För att få svar på det rekommenderar jag att en besiktningsman får titta på källaren och uttala sig om saken.

Det kan också vara bra att kontakta en jurist för att reda ut om det räknas som ett dolt fel och vad som i så fall gäller mellan dig och köparen.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]