Bolån

Uppdaterad: 23 maj, 2024

I FI:s (Finansinspektionens) senaste rapport beskriver FI hur bolånetagare pressas av ökande räntor, men att en majoritet av konsumenterna ännu har god marginal i privatekonomin. Under en lång period med låga bolåneräntor har hushållens lån ökat snabbare än den disponibla inkomsten. FI:s rapport belyser utvecklingen på bolånemarknaden genom stickprov av de nya bolånetagarna från tidig höst 2022. Rapporten publicerades den 28 mars i år och visar den dramatiska omställning som skett. Räntor stiger, bostadspriser sjunker och utlåningen till bostadsspekulanter växer långsammare än normalt.

Ökning av förstagångsköpare

Medan aktiviteten bland bostadsköpare gick ner under 2022 ökade gruppen förstagångsköpare. Räntorna gick upp, räntan i det senaste stickprovet fördubblades jämfört med stickprovet från förra året. Cirka 10 % av inkomsten har nu gått till ränta och val av rörlig ränta ökade. Den höga belåningsgraden beräknas göra bolånetagare mer sårbara, speciellt de nya låntagarna som har en tendens till att ha högre belåningsgrad och mindre marginaler än de befintliga bolånetagarna.

Undantag från amorteringskravet gäller fortfarande

De hushåll som har det tuffare att klara sin ekonomi kan gå till sin bank och ansöka om undantag från amorteringskravet. FI undersöker för närvarande hur bankerna använder sig av denna ”ventil”. Man kommer att rapportera resultat under juni 2023. Troligtvis används ventilen mycket oftare idag än under tidigare år.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]