Bolån

FI:s (Finansinspektionen) bolånerapport från mars 2024 pekar på att landets hushåll är hårt pressade. Det är både ökade kostnader och höjda räntor som påverkar bolånetagarna. Undersökningen har riktats mot nya låntagare under höst 2023 – en säsong med betydligt färre låntagare än tidigare.

Högre ränta blir normalt

Enligt FI:s bolånerapport har utlåningen till landets hushåll saktat in och skuldsättningen är fortfarande hög. Bolåneräntorna har fortsatt att stiga och bedömningen är att en ny normal nivå kommer under de närmaste åren att landa högre än tidigare.
– En bostadsköpare får i dag vara beredd att lägga en större del av sin inkomst på ränteutgifter jämfört med de senaste åren. Det påverkar både hur många hushåll som kan låna och hur mycket de vill låna. Men även om utlåningen till hushållen har stannat av är hushållens totala skuldsättning fortsatt på en hög nivå. Det har vi ögonen på, säger Daniel Barr, FI:s generaldirektör.

Nyhet! – Nu kan du även jämföra bolån & lånelöften hos Lendo

Nyhet! - Nu kan du även jämföra bolån & lånelöften hos Lendo
  • Ansökan är kostnadsfri & ej bindande
  • Hitta lägsta möjliga bolåneränta
  • Jämför flera banker med en enda ansökan
  • Kan även sänka räntan på befintliga bolån

Färre tar bostadslån

Tidigare stickprov som FI utfört has visat på en nyutlåning runt 25 000 hushåll per, minskningen inleddes 2022 och under 2023 bestod gruppen nyutlåning av cirka 16 000 hushåll. Detta är en spegelbild av den ekonomiska utvecklingen i stort. Under 2023 lade vart 10:e hushåll 28% eller mer av sin disponibla inkomst på amortering och räntor. Vid särskilda skäl kan bankerna godkänna att bolånetagarna får amorteringsfria perioder. Dessa undantag är nu fler än vad de varit tidigare.
– När hushållens samlade kostnader stiger blir de mer sårbara för förändringar som innebär att man förlorar en del av sin inkomst, till exempel på grund av arbetslöshet eller sjukdom. För dem kan ett amorteringsundantag innebära en stor lättnad under en period, säger Daniel Barr.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]