Två höghus under konstruktion med kranar runtom.De nyproducerade bostäder som väl byggs är inte överkomliga för dem som faktiskt behöver bostad, menar en forskare. Därför löser inte fri hyressättning bostadsbristen. Foto: Mariia Emelina/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 juni, 2021

Kritiken mot införandet av fri hyressättning för nyproduktion har varit hård från politiskt håll. Nu säger även forskare att fri hyressättning inte kommer åt problemen som det är tänkt att lösa, skriver Arbetsvärlden.

Erik Stenberg är bostadsforskare och arkitekt vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han menar att fri hyressättning kan tillföra nya bostäder i form av exklusivare hyresrätter. Däremot möter det inte behovet av ekonomiskt överkomliga bostäder. Därmed löser det inte bostadsbristen.

– När jag räknar grovt skulle fri hyressättning kanske ge 10 000 fler hyresbostäder om året, men det skulle framför allt vara i höginkomstområden som ger större avkastning, inte bostäder för exempelvis ensamstående mammor, säger Erik Stenberg.

Hyror bör kunna sänkas när marknaden förändras, inte bara höjas

Fri hyressättning anses också vara ett steg närmare marknadshyror, där hyran inte förhandlas eller regleras utan sätts mer fritt av hyresvärden. I dag förhandlas nya hyror vart femtonde år. Med marknadshyror kan hyresvärden byta hyra varje år eller om en hyresgäst flyttar.

Inte heller marknadshyror tror Erik Stenberg skulle lösa bostadsbristen. Snarare tycker han att hyrorna bör sänkas i bostadsområden som är mindre attraktiva. I dag är sänkta priser en självklar konsekvens av marknadsförändringar för bostadsrätter, men för hyresrätter talar man bara om höjningar.

Det kommer också att ta tid att börja bygga nya bostäder, eftersom kapaciteten i dag inte räcker till. Om hyrorna ändå höjs kommer bostadsbristen att kvarstå och hindra utsatta personer att flytta. Exempelvis drabbas kvinnor som lever i destruktiva förhållanden och unga som vill flytta hemifrån.

Bostadsköer kan försvinna om marknadshyror införs

Fredrik Kopsch är docent i fastighetsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola och inkallad expert till pågående utredning om fri hyressättning för nyproduktion. Inte heller han tror att bostadsbyggandet kommer att öka om förslaget genomförs.

Han tror däremot inte att nuvarande förslag leder till marknadshyror i första taget, utan då skulle ytterligare utredning och lagstiftning behövas. Dock är Fredrik Kopsch för marknadshyror och menar att bostadsköerna försvinner, som skett i Finland sedan de avreglerade sina hyror.

– Vill du flytta till Helsingfors nästa vecka så finns det hyresrätter, men du får betala lite mer. Däremot skulle vi kunna få större inkomstsegregation, framför allt i innerstan.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]