jonas nygren, förbundschef för hyresgästföreningenFörbundschefen Jonas Nygren tror att Hyresgästföreningen kan nå sitt medlemsmål för 2027, trots att det ser tufft ut med den nuvarande takten. Foto: Kristian Pohl/Hyresgästföreningen

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Hyresgästföreningens medlemsantal ökade under förra året, men inte i den takt som behövs för att uppnå deras mål för de kommande åren. Förbundschefen är dock optimistisk och menar att föreningen har tagit till åtgärder för att bli bättre på att både behålla medlemmar och rekrytera nya, skriver Hem & Hyra.

Hyresgästföreningen har som mål att 51 procent av hyresgästhushållen i Sverige ska vara medlemmar hos dem år 2027. Ett annat mål är att 22 000 av dessa medlemmar ska ha ett förtroendeuppdrag hos föreningen.

Men i dagsläget är det långt kvar till de siffrorna. Under 2019 gick 935 nya hushåll med i Hyresgästföreningen, vilket innebär ett medlemsantal på 537 615 hushåll.

Det är visserligen ett steg uppåt från året innan då Hyresgästföreningen tappade många medlemmar. Men för att nå målet behöver Hyresgästföreningen rekrytera 260 000 nya medlemmar på sju år, vilket med nuvarande takt skulle ta hela 300 år.

Förbundschefen tror att Hyresgästföreningen kan uppnå målet

Jonas Nygren är förbundschef på Hyresgästföreningen. Han medger att de har en tuff utmaning framför sig, men tror ändå att det är möjligt att nå upp till målet.

– Vi måste bland annat bli duktigare på att värva människor som inte har ett förstahandskontrakt.

Tips! Du kan bli medlem i Hyresgästföreningen även om du hyr bostad i andra hand. Dit kan du vända dig för att få råd om problem med ditt boende.

Han påpekar att Hyresgästföreningen faktiskt gjorde en liknande medlemsökning under skiftet mellan 80- och 90-talet. Under den tiden skedde större avregleringar på bostadsmarknaden, vilket kan liknas vid den osäkra situationen gällande fri hyressättning som finns just nu.

Dessutom är bostadsbristen nu värre än någonsin, vilket gör att Hyresgästföreningen behövs ännu mer, enligt Jonas Nygren.

Ny lönemodell ska locka fler rekryterare

Den region där medlemsantalet har ökat mest är region Sydost, där bland annat Norrköping och Linköping ingår. Region Norrland och region Mitt har också ökat, medan region Västra Sverige, där bland annat Göteborg inkluderas, har tappat flest medlemmar.

Jonas Nygren förklarar detta med att värvarorganisationen saknar personal där. I de ökande regionerna har värvarna i stället varit mycket närvarande både i bostadsområden och i sociala medier.

För att rädda situationen i region Västra Sverige har Hyresgästföreningen ändrat lönemodellen för rekryterare. Den tidigare modellen var bara provisionsbaserad, vilket var för osäkert för att särskilt många skulle söka sig till uppdraget.

– Dessutom finns det numera en förutsättning för rekryterarna att även inkludera tid för att behålla medlemmar. Det kommer att bidra till en hållbar och långsiktig ökning, avslutar Jonas Nygren.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]