Få Stockholmare anser det lätt att hitta boende till ett rimligt pris. Enbart huvudstadsinvånare i Paris har en dystrare syn på bostadsmarknaden, det visar statistik från Eurostat.

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Stockholmsbor är bland Europas mest pessimistiska när det kommer till bostäder, det visar statistik från Eurostat. Enbart Frankrikes huvudstadsbor har en dystrare syn på bostadsmarknaden, vilket bryter något mot Europas övriga huvudstäder.

Siffror publicerade av EU:s statistiska organ Eurostat visar vilka städer som har de mest positiva invånarna. På frågan om det går att hitta ett hyfsat boende för ett rimligt pris, var det sju procent av de tillfrågade som ansåg det vara enkelt.

Stockholmarna har låga förhoppningar om bostadsmarknaden

Två procent tyckte att det var självklart att kunna hitta ett bra boende, medan fem procent instämde delvis. Sammanlagt var det därmed sju procent som överhuvudtaget ansåg det möjligt.

Den dystra verklighetsuppfattningen är inte ogrundad. Vi på Boupplysningen har den senaste tiden publicerat ett antal artiklar om den akuta bostadskrisen i huvudstadsområdet. 

Kooperativa bostäder blir ett alternativ för allt fler Stockholmsbor. Enligt en undersökning gjord av Origo Group var 57 procent av stadens invånare positiva till en gemensam boendelösning.

Det är även uppenbart att delade bostadslösningar med inneboende blir allt mer populärt. Vi rapporterade nyligen att ungefär varannan stockholmare kan tänka sig ett sådant upplägg för att begränsa boendekostnaderna.

Situationen värre i Paris, Stuttgard, Genève och Hamburg

Det fanns bara fem städer med en mindre optimistisk prognos än Stockholm. Jämförs huvudstäderna på listan kommer Sveriges på andra plats.

Paris-borna var allra mest pessimistiska med en på hundra som ansåg scenariot helt möjligt. I de kringliggande förorterna var motsvarande siffra två procent. Tre respektive fyra procent kunde instämma delvis.

I topp fem fanns även tyska Hamburg och Stuttgard samt schweiziska Genève.

Många huvudstäder är optimistiska

I Oslo är andelen positiva dubbelt så stor jämfört med vad den är i Stockholm. 14 procent ansåg antingen att det var helt eller delvis möjligt. I London, Amsterdam, Luxemburg och Berlin ansåg minst tio procent att det till någon grad gick att hitta ett boende till rimligt pris.

Kanske kommer attityden i Stockholm att förändras inom kort, med tanke på att bostadspriserna sedan augusti har fallit. För storstadsregioner, däribland Stockholm, sjönk bostadspriserna omkring en procent bara mellan oktober och november.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]