silhuett av person med resväska på flygplatsOm du flyttar utomlands bör du kolla med Försäkringskassan om du fortfarande kan få ersättning från Sverige om du exempelvis blir sjuk. Foto: Song_about_summer/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Är jag försäkrad om jag flyttar utomlands? Kan jag ta över en förälders bostadsrätt, och hur folkbokför jag mig som tillfälligt inneboende? Vi svarar på tre frågor från våra läsare.

Försäkrad i Sverige om jag är folkbokförd utomlands

Fråga: Kan man fortsätta vara försäkrad i Sverige efter man skriver ut sig från Sverige? Ifall man blir sjuk och bor utomlands, kan man få sjukpenning från Sverige?

Svar: Det beror på hur försäkringarna ser ut i landet du bor i och vilken information du lämnar till Försäkringskassan om din bosättning och ditt arbete. Det är också olika saker som gäller för olika ersättningar. Det är därför svårt att svara generellt på frågan, eftersom det alltid görs en personlig bedömning om du ansöker om ersättning.

Försäkringskassans sida Försäkrad i Sverige har bra information om detta. Annars är mitt råd att kontakta Försäkringskassan och fråga dem.

Ta över förälders bostadsrätt

Fråga: Min far äger en bostadsrätt som står tom sedan han flyttat till ett boende. Jag själv ska separera och tänkte flytta in i hans lägenhet och självklart skriva mig där. Finns det något hinder för detta?

Svar: Din far behöver i så fall överlåta bostadsrätten till dig, till exempel genom gåvobrev, och du behöver ansöka om medlemskap hos bostadsrättsföreningen i fråga.

Folkbokföring vid tillfälligt inneboende

Fråga: Jag och min sambo ska flytta ur vår bostadsrätt. Vi har inte köpt nytt än och får tillfälligt flytta in som inneboende hos mina morföräldrar i en annan kommun. Hur ska vi göra med folkbokföring och adressändring? Vi kanske bara blir inneboende i 1–6 månader beroende på inflytt till nästa boende. Morföräldrarna vill helst undvika att vi blir folkbokförda där, troligtvis för att undvika problem med bostadsrättsföreningen eftersom vi inte ska hyra i andra hand.

Svar: Som inneboende ska man vara skriven där man faktiskt bor, precis som i andra fall. Men är ni inneboende behövs inte bostadsrättsföreningens tillstånd, till skillnad från om ni utnyttjat lägenheten själva (dvs. hyrt i andra hand). Så länge det är tydligt att ni är inneboende i morföräldrarnas hushåll och inte använder lägenheten självständigt ska inte bostadsrättsföreningen kunna förhindra det.

Det brukar sägas att man inte behöver ändra folkbokföring om man flyttar tillfälligt till en adress, det vill säga kortare än ett år. Men det förutsätter enligt Skatteverket att ni avser att flytta tillbaka senare, vilket inte är aktuellt i ert fall.

Är ni osäkra på hur ni ska göra kan ni höra med Skatteverket vad de föreslår. Tyvärr är de inte helt tydliga med vad som gäller vid så kort tid med tillfälligt boende när man inte ska flytta tillbaka.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]