hand lämnar över husnyckelNär du hyr ut din bostad återkommande, till exempel via Airbnb, behöver du betala skatt på hyresintäkten om du får in minst 40 000 kronor på ett år. Foto: nednapa/Shutterstock

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Dagens läsarfrågor behandlar dels skattefrågor vid bodelning och andrahandsuthyrning, dels hur långt efter en skilsmässa som parternas egendom behöver delas upp. Hoppas att svaren blir till hjälp för fler som står inför liknande situationer.

Vid bodelning görs bara skatteavdrag vid vinst

Fråga: Vi ska separera och min sambo ska köpa ut mig från vår bostadsrätt. Vår lägenhet kan ha sjunkit i värde. Ska ett skatteavdrag göras även vid förlust?

Svar: Nej, om bostadens värde har sjunkit ska ni inte göra något skatteavdrag. Vid bodelning görs en så kallad fiktiv försäljning, utifrån lägenhetens nuvarande marknadsvärde, och vid förlust räknas det ut utifrån lösning av lånet, fiktivt mäklararvode och skatt på eventuellt uppskovsbelopp. Det är bara vid vinst som ett så kallat latent skatteavdrag görs i ett sådant fall.

Ingen fast gräns för när egendom kan delas upp

Fråga: Definierar den svenska lagen inom vilken tidsperiod som egendomen måste delas upp efter skilsmässa?

Svar: Nej, lagen definierar inte hur långt efter skilsmässan som egendomen ska delas upp. Äktenskapsbalken 9 kap, som är lagen om bodelning, säger bara att bodelningen ska förrättas efter att äktenskapet har upplösts, eller när någon av parterna begär bodelning.

I de fall som tagits upp i domstol tidigare har det varierat utifrån omständigheterna hur långt efter som en part har kunnat begära bodelning. Men då domstolen har bedömt att för lång tid har gått har det handlat om många år efter skilsmässan.

Skatt och uthyrningstid med Airbnb

Fråga: Hur länge kan man hyra ut via Airbnb? Hur räknar man skatten?

Svar: Det beror på om du själv har tänkt bo kvar i lägenheten under tiden eller inte. Om du själv bor kvar räknas din hyresgäst som inneboende, och då finns ingen direkt gräns för hur länge du kan hyra ut. Om du inte bor kvar under uthyrningen behöver du ansöka om tillstånd hos din hyresvärd eller bostadsrättsförening, och då får du hyra ut under den tidsperiod som de godkänner.

Du betalar skatt på uthyrningen om du får in 40 000 kronor eller mer i hyra under året. Det blir alltså bara aktuellt om du hyr ut regelbundet eller längre perioder. Tänk på att hyran som du tar ut ska följa reglerna för skälig hyra.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]