en hög med flyttkartonger i tomt rumOm du tillfälligt ska flytta till en annan ort är det möjligt att få bostadsbidrag för din gamla lägenhet, om du fortfarande är folkbokförd där. Foto: rangizzz/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Den här torsdagen handlar två av veckans läsarfrågor om stöd som du kan söka för dina bostadskostnader: bostadstillägg för pensionärer och bostadsbidrag för unga under 29 år. Vi definierar också vad du egentligen betalar när du betalar uppskovsskatt.

Bostadstillägg för hyror högre än 7 000 kronor

Fråga: Jag har en fråga angående hyrestaket för bostadstillägg som nu höjs till 7 000 kronor för pensionärer. Vad menas med det, kan den som har en hyra som överstiger det inte söka bostadstillägg?

Svar: Du kan absolut söka bostadstillägg även om du har högre hyra än 7 000. Hyrestaket innebär att du kan få ersättning för högst 70 procent av 7 000 kronor, men är inte en gräns för vem som kan söka. Så om du har en hyra på 8 000 kan du bli beviljad bostadstillägg, men som högst få just 70 procent av 7 000 kronor (cirka 4 900 kr).

För bostadstillägg till sjukersättning och aktivitetsersättning gäller ett annat sådant tak. Då kan du få som högst 70 procent av 5 600 kronor, även om du har en högre hyra än så.

Du kan få bostadsbidrag vid tillfällig flytt

Fråga: Jag är student och kommer under en termin att tillfälligt flytta till en annan ort. Jag kommer fortfarande vara folkbokförd i min studentlägenhet och betala hyra men har tänkt anmäla mig för särskild postadress. Min fråga är om jag kan få bostadsbidrag för min studentlägenhet där jag är folkbokförd?

Svar: Ja, enligt Försäkringskassan kan du få bostadsbidrag för din studentlägenhet om du bor tillfälligt i en annan bostad där du är folkbokförd. Förutsättningen är att du kommer att flytta tillbaka till bostaden inom ett år.

Uppskov av vinstskatten är ingen ränta

Fråga: Är uppskovsskatten på 0,5 procent en typ av ränta, eller betalar jag långsamt av skulden?

Svar: Uppskovsskatten är den del av den uppskjutna skatten som du betalar tillbaka varje år, och alltså inte en ränta.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]