Lagfart

Så bekräftar du ditt ägarskap av bostaden

Utskriftsvänlig PDF

En lagfart är ett dokument som bevisar att du äger en fastighet. Oavsett hur du förvärvar en fastighet behöver du ansöka om en lagfart inom tre månader. Lagfarten ansökes om hos Lantmäteriet som även tar ut en avgift för att registrera din lagfart.

Lagfarten bevisar ditt ägande av fastigheten

En lagfart måste finnas för att bevisa att man äger en fastighet. En lagfart är därmed närmast ovärderlig i juridisk mening, eftersom det tydliggör ditt förvärv av fastigheten.

Förutom det uppenbara värdet för fastighetsägaren ger lagfarten även möjlighet att föra statistik över forna fastighetsägare. Lagfarten fyller alltså en juridisk roll men ger även myndigheter möjlighet att kartlägga ägande och förvärv av fastigheter.

Ansökan om lagfart ska ske oavsett hur fastigheten har överlåtits

Det är den som förvärvar fastigheten som måste ansöka om lagfarten hos Lantmäteriet. Det går att ansöka på flera sätt, exempelvis via Mina sidor på Lantmäteriets hemsida. Förutom din ansökan behöver du även bifoga förvärvshandlingen i original när du ansöker om en lagfart.

Tänk på! Tillsammans med ansökan om lagfart behövs nästan alltid originalkopian av förvärvshandlingen.

Det enda undantaget från denna regel är om du är ensam delägare i ett dödsbo och ska söka en lagfart med hjälp av en bouppteckning. Då behöver du bara skicka in en kopia av bouppteckningen tillsammans med ansökan. Tänk dock på att kopian måste vara vidimerad. Det innebär att det måste vara styrkt att kopian är identisk med originalet.

Lagfarten omfattas av två avgifter

Att ansöka om en lagfart är inte gratis. För att kunna få en lagfart för din fastighet behöver du betala två separata avgifter.

  1. Lagfartsavgift. För varje lagfart tas en avgift på 1,5 procent av köpeskillingen ut av Lantmäteriet.
  2. Administrationsavgift. Varje ansökan kostar även 825 kronor, oavsett köpeskilling. Pengarna ska betalas till Lantmäteriet i samband med ansökan.

Den fasta avgiften går närmast att förbise i förhållande till en bostadsaffärs omfattning. Den så kallade lagfartsavgiften kan dock bli stor beroende på hur mycket fastigheten kostade vid förvärvet.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen