Experternas prognoser för bostadsmarknaden 2024

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 30 januari, 2024

Vad tror branschspecialisterna om våren 2024? Vi är flera som vill veta om vi ska köpa, sälja eller avvakta. Branschspecialisterna i Svenska Dagbladet enkät menar att bostadsmarknaden har blivit mer stabil. De flesta menar att priserna kommer att öka under 2024, men först ska de falla.

Forskare: Psykologi spelar roll

Psykologi har en betydande roll i prisets rörlighet, menar Cecilia Hermansson på KTH där hon forskar i finans och fastighetsekonomi. Det kommer att lätta för hushållen under 2024.
– Det finns en tröghet i hur penningpolitiken påverkar bostadspriser. Men en psykologisk påverkan kan komma snabbare när man nu säger att styrräntan kan sänkas och att den inte höjs mera. Så jag tror på någon procent högre bostadspriser 2024, säger Cecilia Hermansson till Svenska Dagbladet.
Priserna på bostadsrätter har legat högt länge, menar hon, och därför kommer de inte att stiga så enormt mycket. Det kan krävas uppgång på börsen eller annan påverkan för att detta ska ske.

Konjunkturinstitutet: Först ska priserna sjunka

Statliga Konjunkturinstitutet menar att bostadspriserna kommer att vända uppåt kopplat till att konsumenterna börjat tro på fallande räntor. I december släpptes konjunkturbarometern som visade att förväntningarna på den rörliga boräntan sjunkit till 3,7% på 5 år.
– Men först ska bostadspriserna sjunka lite till för att sedan stiga. Vår bild av bostadspriserna är att 2024 inleds några procent ned, men att det senare under året vänder upp några procent. Över helåret blir bostadspriserna ganska oförändrade, säger Albin Kainelainen, Konjunkturinstitutets generaldirektör.

Erik Wikander, vice VD på Svensk Fastighetsförmedling räknar med att försäljningen ska ta fart under 2024.
– Inledningsvis 2024 kan vi se ytterligare någon procents priskorrigering nedåt på bostadsrätter eftersom de genomförda räntehöjningarna ännu inte har slagit igenom fullt ut i bostadsrättsföreningarnas månadsavgifter, säger han.

Handelsbanken har ändrat sin tidigare prognos och tror nu att bostadspriset kommer att utvecklas i sidled.
– Vi ser att de flesta hushåll redan har anpassat sig till de nya räntorna genom lägre konsumtion, säger Christina Nyman, chefekonom vid Handelsbanken.
Man trodde på ett 20%-igt prisfall och en ny bottennotering i början av 2024, men det gör man inte längre.
– Nej, vi har ändrat prognosen. Nu tror vi att bostadspriserna utvecklas sidledes under 2024. stiger något mer än priserna 2024. Vi tror dessutom att Riksbanken sänker styrräntan första gången i augusti, fortsätter Christina Nyman, det vanliga argumentet för prisfall på bostäder är att många behöver sälja, men nu tror vi att läget stabiliseras också genom att så många säljer innan de köper. Vi tror att omsättningen förblir ganska låg, avslutar hon.

Nyhet! – Nu kan du även jämföra bolån & lånelöften hos Lendo

Nyhet! - Nu kan du även jämföra bolån & lånelöften hos Lendo
 • Ansökan är kostnadsfri & ej bindande
 • Hitta lägsta möjliga bolåneränta
 • Jämför flera banker med en enda ansökan
 • Kan även sänka räntan på befintliga bolån

Analys: Andra halvåret vänder det

Tor Borg, analyschef vid Citymark Analys skapar prognoser åt olika bolag, däribland fastighetsbolag. Det finns risk för nytt prisfall, menar han.
– Första halvåret 2024 tror jag att bostadspriserna faller 5 procent. Fallet blir i alla fall inte mer än 10 procent. Men andra halvåret kan det vända och gå upp så att helåret 2024 slutar oförändrat, säger han.

Länsförsäkringar: Höga boräntor fortsätter

Så fort går det inte. Enligt Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg behöver vi ställa in oss på ett kommande år med höga räntor i snitt runt 5%.
-Vi kommer att ha höga räntor en längre tid framöver. De som har bolån med rörlig ränta bör räkna med snitträntor nära fem procent fram till slutet av sommaren 2024. Under hösten 2024 väntas emellertid de rörliga bolåneräntorna sjunka, som en följd av att Riksbanken antas sänka styrräntan i takt med att inflationen gradvis rör sig mot målet om två procent. Bolåneräntor med längre löptider antas också röra sig nedåt under 2024, säger Stefan Westerberg.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings VD, Marcus Svanberg menar att 2024 blir ganska stabilt men  med risk för prisfall om fler personer säljer sina bostäder. Ett prisfall kan drabba de hushåll som är hårt belånade eftersom risken är att det gröper ur kontantinsatsen.

På Länsförsäkringar menar man att det finns större osäkerhet och risk att priset går nedåt än uppåt. Utgiften för ett bolån tar upp en väsentlig del av inkomsten.

Betala inte onödigt mycket för mäklaren

Betala inte onödigt mycket för mäklaren
 • Jämför mäklarna & deras offerter
 • Förfrågan är kostnadsfri & ej bindande
 • Använd offerterna vid förhandling om arvodet
 • Läs omdömen om mäklarna från tidigare kunder

Omvärlden påverkar bostadsmarknaden

Det är oroligt runt om i världen. Trots det är köparna tryggare nu än för ett år sedan då det blivit lättare att räkna ut boendekostnaden. Det råder osäkerhet runt inflationen och räntorna och arbetsmarknaden förväntas bli svagare. Allt detta leder till att köparen kanske inte gör affär av saken.

På Länsförsäkringar ser man en ökad efterfrågan på småhus eftersom nybyggnationen av dessa inte prioriterats. En stor grupp människor är också på väg att starta familj.
-Vi ser också att efterfrågan ökat på energieffektiva småhus och villor. För de som söker bostadsrätt märker vi att många tittar extra noggrant på föreningens ekonomi när mycket annat i samhället har blivit dyrt. Köparen vill ha ett boende som är hållbart både vad gäller ekonomi och miljö, säger Marcus Svanberg.

Bostadspriserna påverkas av flera olika faktorer. En vändning av den svenska ekonomin knackar på dörren och Riksbanken har bromsat räntehöjningarna. Trots att priser på bostäder sjunker har intresset att sälja och köpa avtagit. De tidigare höjda räntorna har påverkat eftersom månadskostnaden gått upp.

Prognoser säger att bostadsmarknaden kommer att stabiliseras under 2024. Både priser och räntor förmodas gå ner, men man kan inte med säkerhet säga hur det kommer att bli.

Svensk Fastighetsförmedling: Försäljningsvolymerna blir normala

Styrräntan faller och bostadspriserna stiger under 2024, menar man på Svensk Fastighetsförmedling.

Räntehöjningarna har inte till fullo slagit ut i månadsavgifterna hos bostadsrättsföreningarna, menar Erik Wikander. Han tror också att säljarens och köparens självförtroende kommer att återställas. Om två år ligger styrräntan på 2-2,5% och konsumenträntan på 3-4%.
– När bostadsmarknaden kommer igång kan det stora uppdämda flyttbehovet i kombination med nya livsstilsdrivna flyttar ge en ketchupeffekt som kommer att innebära bostadsbrist, säger han.

En ny typ av bostäder efterfrågas – det ska vara energieffektiva bostäder med låg driftskostnad. Detta är en klar prioritering bland köparna.

Hemnets undersökning: Aktivare marknad att vänta

Enligt färsk statistik från Hemnet beräknas bostadsmarknaden bli aktivare under 2024. Hemnet gör månadsundersökningar om hur bostadsköpare ser på priserna, tror de att de ska sjunka, stiga eller inte förändras under kommande 6-månadersperioden.

Månadens undersökning visar på att fler tror på att priserna kommer att stiga. Det är också idag, i januari 2024, ett rekordantal som säger att de tänker köpa bostad inom 6 månader. Detta torde leda till högre aktivitet på bostadsmarknaden, skriver Hemnets presstalesman Staffan Tell i sin krönika.

Många känner att det är rationellt att vänta med att köpa bostad tills priset blir lägre längre fram på året. Detta minskar rörligheten på bostadsmarknaden. Det är intressant att de som tror på uppåtgående priser är i majoritet mot den som tror på att priserna går ner. Under 2023 minskade bostadsaffärerna till mycket låg nivå. Att göra en framtidsprognos är svårt men resultatet från Hemnets Köparbarometer pekar mot en aktivare bostadsmarknad inledningsvis i år.

Nyhet! – Nu kan du även jämföra bolån & lånelöften hos Lendo

Nyhet! - Nu kan du även jämföra bolån & lånelöften hos Lendo
 • Ansökan är kostnadsfri & ej bindande
 • Hitta lägsta möjliga bolåneränta
 • Jämför flera banker med en enda ansökan
 • Kan även sänka räntan på befintliga bolån

Nordea och Mäklarhuset: Stort utbud av bostäder 2024

Nordea och Mäklarhuset spår en försiktig men aktiv bostadsmarknad. 2023 var året då man låg i stiltje, medan 2024 kommer att bli aktivt.
– Jag skulle vilja säga att 2023 var ett år som vi ”övervintrade”. I början på året blev vi tagna på sängen och förvånade över att inflationen inte gick ner fortare. Räntan skulle ju stabilisera inflationen! Så om man fick anpassa sig år 2022 med högre priser var det ännu mera så under 2023 med reallönesänkningar som gjorde att vi blev fattigare, säger Anders Stenkrona, privatekonom på Nordea.

Mäklarhusets VD Pernilla Schörling håller med:
– Jag summerar 2023 som ett år av försiktighet. Både inflation och räntenivå har stor påverkan på människors privatekonomi så det är inte konstigt att många valt att sitta still tills de kan överblicka hur den ekonomiska situationen utvecklas. Jag håller med Anders om att alla blev fattigare av den höga inflationen oavsett om de har lån med stigande räntor eller inte, säger Pernilla.

Slimmad hushållsekonomi

Det har blivit tufft med ökade kostnader då mat och ränta ökat, majoriteten av hushållen har gjort en översyn av sina kostnader. Anders Stenkrona tycker att det är positivt att människor blivit mer medvetna:
– Det är en positiv effekt att många har väckts upp och tagit sin hushållsekonomi på allvar under 2023, säger han, lärdomen från denna ekonomiska pandemi är att det kan bli tuffare tider. Under tuffare tider är det uppenbart hur viktigt det är att ha koll på sin ekonomi. Räntehöjningarna påverkar avgifter, men dessa kan i sin tur påverka bostadsrättsvärdet. Den effekten kommer med fördröjning.

Oron i omvärlden påverkar bostadsmarknaden, men man hoppas på en mjuklandning. Läget är känsligt. Både Nordea och Mäklarhuset tror på ett stort bostadsutbud under 2024 då det finns många bostäder som behöver säljas.
– Jag tror att 2024 kommer att präglas av försiktighet. Vi vet nu att saker kan ta tid. Vi tror att toppen är här, men samtidigt har vi nyss varit med om 2023, så det är skört. Vi är därför uppmärksamma på att krisen kan hänga kvar och fortsätta, säger Anders Stenkrona.

Om inflationsutvecklingen stannar av och styrräntan höjs så kommer försiktigheten ligga kvar längre, men det ser ut som om att det kommer att finnas motiverade säljare på marknaden. Objekten börjar komma ut och snart kommer utbudet att vara stort. Sist men inte minst: Bostadsaffären är ett långsiktigt beslut och över tiden har det alltid varit en fördel att äga sin bostad, både i ned-och uppgång.

SBAB spår ökade kostnader

De största kostnadsökningarna ligger bakom oss enligt SBAB, men vi behöver ändå kalkylera med ökade kostnader för 2024. SBAB:s privatekonom Linda Hasselvik har tittat närmare på vad man ska tänka på.
Oförändrad ränta i november och fler indikationer på ytterligare räntesänkning till sommaren 2024 kan låta bra, men att inflationen sjunker behöver inte betyda en nedgång i pris. Majoriteten av ökade kostnader har troligtvis passerat. Inflationen behöver inte minska alla priser, menar man även på SBAB. Det kommer att ta tid innan räntorna sjunker. De rörliga bolåneräntorna kommer att landa runt 3,5%. Matkostnaderna kommer att öka. Hushållens kostnader kan öka med uppåt 700 kronor i månaden för vissa hushåll.

Betala inte onödigt mycket för mäklaren

Betala inte onödigt mycket för mäklaren
 • Jämför mäklarna & deras offerter
 • Förfrågan är kostnadsfri & ej bindande
 • Använd offerterna vid förhandling om arvodet
 • Läs omdömen om mäklarna från tidigare kunder

SBAB Booli Housing Price Index (HPI): Fallande bostadspriser

Enligt SBAB Booli Housing Price Index har bostadspriserna sjunkit de fyra senaste månaderna. I december föll villapriset med 1,4% och lägenhetspriset med 1,7%. Trenden pekar på att priserna fortsätter att falla. Sedan 2022 har villorna fallit med över 18% och lägenheterna med strax under 12%. Prognos för 2024 är fortsatt prisuppgång.
– I vår senaste prognos över bostadsmarknaden spådde vi att bostadspriserna kommer att stiga med runt 2 procent i år och sedan med omkring 5 procent vardera de därpå följande två åren. Den prognosen byggde på att Riksbanken har höjt klart styrräntan och kommer att sänka den flera gånger under det andra halvåret i år. Vi ser i dagsläget inga starka skäl att ändra den bedömningen, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]