nytt hus byggs på granntomtenMäklaren har ingen särskild skyldighet att undersöka byggplaner för tomter runt omkring bostaden du ska köpa. Foto: Vladiczech/Shutterstock.com

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

När har bostadsrättsföreningar rätt att neka en andrahandsuthyrning, och vilka skyldigheter har egentligen mäklaren att undersöka försäljningsobjektet? Det tar vi upp i veckans läsarfrågor. Dessutom klargör vi vad som gäller för lägenhetsbyten efter de lagändringar som gäller från den första oktober.

Bostadsrättsförening kan neka fortsatt uthyrning

Fråga: En medlem i vår bostadsrättsförening har fått hyra ut sin lägenhet i andra hand under ett år för att provbo med sin nya sambo. Nu vill hen hyra ut under ett år till. Kan vi neka detta på grund av att vi är en liten förening och behöver aktiva medlemmar?

Svar: Ja, en bostadsrättsförening kan neka fortsatt uthyrning om ni har en befogad anledning. En sådan anledning kan vara just att ni är en liten förening och behöver aktiva medlemmar. Att medlemmen redan har provbott med sin sambo i ett år gör också ert skäl starkare.

Om medlemmen är missnöjd med detta kan hen dock överklaga till hyresnämnden. Då väger hyresnämnden föreningens intresse mot medlemmens och avgör vilket som väger tyngst. Det beslut som hyresnämnden fattar blir då det som gäller.

Mäklaren har upplysningsplikt, men ingen undersökningsplikt

Fråga: Har mäklaren plikt att upplysa om planer på rivning och nybygge på bredvidliggande tomt?

Svar: Det beror på om mäklaren känner till detta eller inte. Till skillnad från dig som köpare har mäklaren ingen undersökningsplikt. Mäklaren är alltså inte skyldig att undersöka närmare om det finns några sådana planer för kringliggande tomter.

Däremot är mäklaren skyldig att se till att säljaren uppfyller sin upplysningsplikt. Det innebär att mäklaren inte medvetet får neka eller undanhålla den informationen om mäklaren redan kände till saken.

Bostadsrätter kan inte bytas mot hyresrätt

Fråga: Innebär de nya reglerna i hyreslagen att man inte kan byta en bostadsrätt mot en hyresrätt.

Svar: Det stämmer, i och med ändringen av hyreslagen som gäller från den första oktober är det inte möjligt att byta en bostadsrätt eller något annat ägt boende mot en hyresrätt. Tidigare var sådana byten inte uttryckligen förbjudet i lagen, och därför fanns en teoretisk möjlighet att genomföra ett sådant byte. Dock har sådana byten sällan godkänts av Hyresnämnden, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar, så i praktiken var det sällan möjligt tidigare heller.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]