Mäklararvode

Kostnaden för att anlita en mäklare och hur du kan minska den

Utskriftsvänlig PDF

Mäklararvode är den ersättning en mäklare får för att sälja en bostad. Oftast ges mäklararvode som ett fast pris, genom provision eller en kombination av dessa. Innan du anlitar en mäklare bör mäklararvodet fastställas. På så sätt kan du avgöra vad mäklarens tjänster kommer att kosta.

Räkna ut mäklararvode

kr %
boupplysningen Mäklarens arvode

Jämför mäklarnas arvoden

 • Jämför mäklararvoden i hela Sverige
 • Se statistik över mäklararvoden
 • Anlita mäklaren som är bäst för sig
Jämför arvoden
HittaMäklare.se
 • Gratis jämförelsetjänst för mäklararvode
 • Hitta mäklare verksamma i ditt områden
 • Se tidigare kunders omdömen
Jämför arvoden

Så vet du vilken typ av mäklararvode du ska välja

Vilket arvode en mäklare begär varierar men i regel tar mäklaren antingen ett fast pris eller en provision av köpeskillingen. Vissa mäklare tar utöver det även ersättning för vissa tillägg som till exempel annonskostnader och värdering.

Fast pris – En förutbestämd summa

När mäklararvodet är ett fast pris kommer du och mäklaren överens om ett fast arvode. Det fasta arvodet kan vara mer eller mindre omfattande beroende på vilka hur stort arbete mäklaren ska göra.

 • Du på förhand vet hur stor kostnaden kommer att bli.
 • Mäklaren har inte några ekonomiska incitament att försöka höja priset på bostaden.

Det är vanligast att använda fast pris om du säljer en bostad med ett relativt lågt värde i ett område där efterfrågan inte är särskilt stor. Detta eftersom att affären är ganska förutsägbar och att mäklaren förmodligen inte skulle lyckas sälja till ett högre pris vid provision.

Provision  – Procentandel av försäljningspriset

Att bestämma mäklararvode via provision innebär att du och mäklaren bestämmer att arvodet ska uppgå till en viss procent av bostadens försäljningspris, ofta mellan 1-5 %. Ju högre försäljningspris, desto större blir mäklararvodet.

 • Mäklaren har ett direkt ekonomiskt incitament att sälja bostaden till ett så högt pris som möjligt.
 • Själva kostnaden för mäklaren tjänster kan bli högre än vid exempelvis fast pris.

Att mäklaren får provision är den absolut vanligaste formen för att bestämma mäklararvode. Detta system passar dig som ska sälja en bostad med lite högre värde i ett attraktivt område. Hur stor provisionen ska vara beror på hur omfattande tjänst mäklaren erbjuder.

Trappa/bonus – En blandning av fast pris och provision

Ett trappbaserat arvode innebär att mäklarens provision blir högre ju högre försäljningspriset blir. Vanligtvis kommer mäklaren och säljaren då överens om ett målpris och att mäklaren får en markant högre procenten på den del av priset som överstiger målpriset.

 • Väldigt starka incitament till mäklaren att öka försäljningspriset
 • Vid ett högt försäljningspris kan mäklarkostnaden bli stor

Trappstegsmodellen är något många kunder själva föreslår i tron att mäklaren ska anstränga sig mer för att få upp priset på bostaden. Denna modell kan vara ett bra alternativ för dig som anser att din bostad har stor potential.

Så prutar du på mäklararvode

Det går alltid att försöka pruta på mäklararvodet. Utgå alltid från att mäklaren du förhandlar med vill sälja just din bostad och vet om att du alltid kan välja att anlita en annan mäklare om du inte får ett bra erbjudande. Här är några tips på hur du kan gå tillväga för att få ner mäklararvodet.

 • Ta in offert från flera mäklare. Det gör att du enkelt kan spela ut flera mäklares bud emot varandra.
 • Gå ut med ett lågt bud först. Ge ett betydligt lägre bud än mäklaren föreslår så att du har en utgångspunkt att förhandla från.
 • Avtal bort onödiga delar. Fundera på vad du själv kan göra i försäljningen och argumentera för att detta gör arbetet enklare för mäklaren.

Att tänka på innan du skriver avtal med mäklare

En duktig mäklare ska alltid kunna förklara hur mäklararvodet fungerar så att du verkligen förstår. Innan du skriver på ett avtal bör du därför be mäklaren gå igenom avtalet och mäklararvodet ordentligt. Om det är något du inte förstår bör du fråga direkt och be mäklaren förklara igen.

Tänk på! Ta med avtalet hem och läs igenom det ordentligt för att vara säker på att du verkligen förstår vad det innebär.

Saker att titta efter i avtalet

 • Ensamrätt till försäljning. Många mäklare kräver ensamrätt på försäljningen. Detta innebär att du behöver betala mäklararvode även om du på annat sätt hittar en köpare. Ensamrätt på försäljning får som högst gälla tre månader i taget.
 • Villkor för att säga upp avtalet. I regel måste du ha goda skäl för att säga upp avtalet i förtid. Utan goda skäl kan du bli ersättningsskyldig. Goda skäl är till exempel om mäklaren missköter uppdraget. Mäklaren får i regel säga upp avtalet i förtid om du som säljare till exempel lämnar oriktiga uppgifter om bostaden.
 • Mäklarens rätt att använda assistenter. Mäklaren har rätt att använda sig av en assistent men det är viktigt att assistneten inte tar mäklarens plats när sakkunskap krävs. Assistenten får heller inte framstå på ett sätt som gör att den kan misstas för att vara mäklare. Andra mäklare än den anlitade mäklaren kan tas in för att sköta delar av uppdraget om du som säljare godkänner detta.

Vad som händer om det inte blir någon försäljning

Om mäklaren inte lyckas sälja bostaden under avtalstiden får mäklaren endast begära ersättning för de kostnader som står angivna i avtalet. Givetvis kan mäklaren inte få provision på en bostad som inte blivit såld. Vad exakt som sker vid utebliven försäljning ska vara angivet i avtalet.

Tips! Fråga alltid mäklaren i förväg vad som kommer att hända om bostaden inte säljs för att vara helt säker.

Om du vill byta mäklare när avtalstiden gått ut ska du säga upp avtalet och be om en bekräftelse på uppsägningen. Mäklaren ska då lämna en spekulantförteckning med en lista på personer som visat intresse för bostaden och som mäklaren anser sig ha rätt att få provision för om någon av dessa skulle köpa bostaden. När du anlitar en ny mäklare bör du berätta att du haft en annan mäklare tidigare och lämna över spekulantförteckningen. Den nya mäklaren är enligt god fastighetsmäklarsed skyldig att agera så att din risk för dubbla provisioner elimineras.