Radon

Allt om radon och varför du bör mäta radonhalten i din bostad

Utskriftsvänlig PDF

Radon är en osynlig och luktlös gas som finns naturligt i luften, marken och i vattnet. Gasen bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Höga radonhalter kan vara skadligt för hälsan och bland annat orsaka lungcancer. Beroende på var du bor, kan radonhalterna vara olika höga. Därför bör du alltid undersöka ditt område om du befinner dig i riskzonen.

Radon förekommer i bostäder

Radon finns i allt från mark, till luft och vatten. Radon i bostäder uppkommer från tre olika källor:

  1. Marken som huset är byggt på. Den vanligaste radonkällan.
  2. Byggnadsmaterial. Byggnadsmaterial som är baserade på sten, exempelvis betong, innehåller grundämnet radium och avger radon. Det tillverkas däremot inte längre material med farligt höga radiumhalter. Det finns däremot så kallad blåbetong, som användes till husbyggnad under 1900-decenniet, som utger höga radonhalter.
  3. Vattnet som används i huset. Vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon. Annars är det ovanligt med radon i kommunalt hushållsvatten.

För hög radonhalt ökar risk för sjukdomar

När grundämnet radium sönderfallit bildas radon som följer med luften. Radonet följer därför med in i lungorna när vi andas. På så sätt skadas lungorna och lungcancer kan uppkomma. Det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen, men ju längre tid du spenderar i ett hus med för hög radonhalt, desto större är risken.

Tänk på! Det uppskattas att ungefär 500 personer per år blir drabbade av lungcancer på grund av för mycket radon i bostaden.

Även andra faktorer som rökning i kombination med radonintag gör att du ökar risken. I relativitet till rökning i allmänhet och UV-strålar, är radonstrålning i många fall inte en stor riskkälla för cancer. Ju mer du utsätter dig för radon, desto mer ökar risken.

Radon går enbart att upptäcka genom mätning

Det går inte att upptäcka radon på annat sätta än att mäta det. För att få ett säkert resultat vid mätningen finns vissa perioder som är mer passande. Radonmätningar i villor och radhus är mest givande att göra under den så kallade eldningssäsongen, vilket är oktober till april. En vanlig mätperiod ska vara minst 2-3 månader.

Om du inte har tid att vänta, exempelvis om du ska köpa ett hus, går det att göra en kortare mätning på 2-10 dagar. Mätningen går till på samma sätt som den långa mätningen, men ger inte ett lika säkert resultat. En mätning bör även göras om du vet eller misstänker att bostaden är byggd med blåbetong eller på mark med hög radonhalt i jorden. Detta är två orsaker till höga radonhalter i hus.

Radonhalten bör i allmänhet mätas vid:

  • Husköp
  • Ombyggnation av hus
  • Nybyggnation av hus
  • Ändring av ventilation- eller uppvärmningssystem.

Om du ska köpa ett hus kan det vara bra att prata med din mäklare om radon och radonmätning.

Sanera radon kräver en eller flera åtgärder

Beroende på var radonet kommer ifrån, kan olika åtgärder krävas för att sanera radonet. Ibland krävs bara en åtgärd, ibland krävs fler. Detta beror på hur hög radonhalten är. Om radonet kommer från byggnadsmaterialet räcker det ofta med att öka luftomsättningen. Ibland behöver endast byggnadens ventilation förbättras.

Tips! Vid radon i marken kan det räcka med tätningar av sprickor i huset.

Vid markradon kan tätning av sprickor i husets grundkonstruktion räcka för att radon inte ska nå in i bostäder. Om detta inte är tillräckligt kan du skapa ett undertryck under huset, för att hindra att markluften inte sugs in i huset. Om radonet kommer från hushållsvattnet räcker det i flesta fall med att installera en radonavskiljare.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Mikael Goldstein skriver:

Hej,
bör framgå att man kan se om radonhalten är mätt i Energideklarationen. Bör ej överstiga 200 Bq/kbm inomhusluft. Mätningen ska vara långtidsmätning (minst 2 månader). Ibland saknas information om mätvärdet. Källan till för hög radonhalt är viktig. Markradon är mycket lättare att åtgärda än om radonet emanerar från byggnadsmaterial (blåbetong). Vanligt byggmaterial mellan ca 1930 till 1975. Det har förekommit att hus rivits pga för hög radohalt.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen